Artikelindex

Na twee eerdere avonden over de evangelieteksten over Marcus en Lucas zal Frans Smulders op maandagavond 27 maart a.s. een uiteenzetting geven over het Matteüs-evangelie. Het is dit jaar immers Matteüs-jaar wat betreft de evangelielezingen op zondag.

Aanvang: 19.30 uur precies. Einde: 21.30 uur.

Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Burcht’

Kerkstraat 44, 5439 ND LINDEN

0485 – 322 239

Vertrekkend vanuit Jezus’ geboorteverhaal benadert Frans het Matteüs-evangelie niet als een verslag van feitelijke gebeurtenissen uit het verleden, maar als ‘midrasj’: een actualisatie van verhalen, vooral uit het Eerste (Oude) Testament. Door met die achtergrond naar het evangelie te kijken, komen de oorspronkelijke bedoelingen van de schrijver beter aan het licht.

Frans Smulders studeerde filosofie aan de Gregoriana (Rome), en theologie en Bijbelwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, ondermeer bij de professoren Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx. Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het 'leerhuis' van rabbijn Yehuda Ashkenazy, de grondlegger van de Folkertsmastichting, het grootste samenwerkingsproject tussen Joodse en Christelijke geleerden in Nederland.

Bijna 36 jaar werkte Frans als docent bijbelkatechese op de Sg. Stevensbeek en was in die hoedanigheid ook een van de auteurs van "Naderen om te Horen" (Bijbelkatechese, Gooi en Sticht, 1981).

De koffie staat op 27 maart voor u klaar. U bent van harte welkom.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login