Artikelindex

De actie van begin december 2016 was een heel mooie start van het vijfjarenplan. De opbrengst gaat richting € 6000,-. Daarmee zijn we heel tevreden want we halen royaal het streefbedrag dat we voor ogen hadden: ca € 5500,- , de opbrengst van vόόr 2013, het jaar van de toevoeging aan de nieuwe parochie.

Ook het parochiebestuur is aangenaam verrast en in een andere geloofsgemeenschap vernamen we: zou dat bij ons ook niet kunnen?

Er valt nog iets meer te zeggen over de actie.

-Nog niet iedereen heeft een besluit genomen over deelname. Sommigen houden het op een voorlopige toezegging voor een jaar. Anderen wachten op de definitieve tekst van het convenant. De contactgroep heeft al sinds begin december een mondeling akkoord gesloten met het parochiebestuur. We zouden anders ook niet gestart zijn met de actie. Door persoonlijke omstandigheden is de definitieve tekst echter nog niet klaar en ondertekend. Dat gebeurt nu op heel korte termijn en dan publiceren we de tekst op de website. We verwachten dus dat het uiteindelijke resultaat meer dan € 6000,- zal opleveren.

-Op de tweede plaats is opvallend dat het aantal bijdragen uit Linden vergeleken met de periode voor 2013 is gedaald. Kennelijk wordt minder waarde gehecht aan het bestaan van de geloofsgemeenschap. Bij onze rondgang hoorden we menigmaal “we hebben niets meer met de kerk”. Verder weten we dat men in een aantal gevallen niet heeft meegedaan vanwege onze kritische opstelling ten opzichte van de officiële kerk. Daartegenover staan hogere bijdragen en bijdragen van buiten de kern Linden.

Uit beide kanttekeningen blijkt dat het kerkelijk leven een meer ondergeschikte rol vervult,wat in ons specifieke geval versterkt is door onvrede over de gang van zaken rond de vorming van de nieuwe parochie. Tegelijkertijd lijkt er echter ook nog rek in te zitten als het wantrouwen kan worden weggenomen en we er in slagen meer te betekenen voor niet actief kerkelijken. Eind 2015 bleek uit de enquête bijvoorbeeld dat dit blad ”Rond De Lindense Toren” werd gewaardeerd.

Het financiële draagvlak is dus minder breed maar niet minder stevig. De contactgroep wil daarom allen die gehoor gegeven hebben aan ons verzoek van harte bedanken. Ook voor allen die zich actief inzetten is het resultaat een steun in de rug.

Nevenactiviteiten

Zoals eerder aangekondigd willen we voor het behoud van onze gotische Lambertuskerk in Linden meer doen. We gaan nevenactiviteiten organiseren om de kerk vaker te gebruiken en zo ook extra inkomsten binnen te halen om over enige jaren de exploitatie sluitend te krijgen.

Inmiddels is een werkgroep voor de eerste keer bijeen geweest en onderneemt de volgende acties:

De werkgroep wil gebruik maken van een stichting. Het voornemen is om hiervoor gebruik te maken van twee bestaande stichtingen. Van de Stichting Louisa Linden kunnen de statuten gemakkelijk worden aangepast . Deze stichting heeft een ANBI-status die belangrijk is voor mensen die belastingvrij willen schenken en door de aanpassing van de statuten kan daarin ook de slapende stichting Kunst en Cultuur Linden opgaan. De laatste stichting is in 2000 opgericht ten behoeve van culturele activiteiten om de restauratie van onze kerk mee te helpen financieren. Als de huidige besturen van deze stichtingen meewerken kan dit vrij snel zijn beslag krijgen. De Stichting Louisa Linden kan ook andere ondersteunende activiteiten faciliteren zoals het organiseren van een donateursclub. De naam is ook symbolisch omdat Louisa van Teutsch een bekende en belangrijke weldoenster was voor de Lambertusparochie.

De werkgroep werkt aan een programma voor nevenactiviteiten in 2017

De werkgroep wil een groep mensen werven die zich praktisch willen inzetten. De groep wordt dan opgeleid tot gids en gastheer of gastvrouw. Zo wordt het gemakkelijker om excursies te organiseren en openstellingen mogelijk maken. Bovendien kunnen zij een ondersteunende rol spelen bij andere activiteiten. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij een lid van de werkgroep, die nu bestaat uit Joost Angenent, Harrie Frijns, Ton Keijzers en Jan van den Broek.

De Contactgroep heilige Lambertus Linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login