Artikelindex

Zoals u kon lezen in het parochieblad ‘De Mantel’ (blz. 4) heeft bisschop Gerard de Korte op verzoek van onze pastoor Theo Lamers aan de Geloofsgemeenschappen van onze parochie toestemming verleend om weer Woord – en Communievieringen te mogen houden. Sinds het laatste weekend van januari 2017 is dat mogelijk in onze kerken.

Tijdens de vergadering van de diverse liturgische groepen en het parochiebestuur in december 2016 werd daarbij uitdrukkelijk opgemerkt dat één van de belangrijke voorwaarden om deze vieringen te mogen verzorgen is, dat de dienst gedaan wordt volgens de richtlijnen en de gebeden zoals die zijn vastgelegd in de brochure van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) uit 1999. Daarbij vroeg pastoor Theo Lamers van ons een keuze te maken: ofwel onze inmiddels eigen zondagviering met het breken van het brood, ofwel de woord – en communieviering met geconsacreerde hosties volgens de richtlijnen van de NLR.

Bestudering van die voorschriften voor de woord – en communieviering door de leden van de contactgroep en door de voorgangsters/ers bracht ons in een moeilijk parket. De opzet van de viering en de toon van nogal wat gebeden past volgens ons niet meer bij deze tijd en niet meer bij onze vorm van liturgie vieren.

Daarom én omdat we verwachten en eigenlijk ook wel hopen dat het bisdom Den Bosch of de NRL binnen niet al te lange tijd met een aanpassing van de voorschriften zal komen, zijn wij van mening dat we bij onze inmiddels vertrouwde opzet van de zondagviering blijven.

We kunnen vaststellen dat we in onze Geloofsgemeenschap een aansprekende vorm van liturgievieren hebben gevonden, waarin het breken van het brood een voorname plaats heeft. Sinds we op zondagmorgen 14 juli 2013 het verbod

opgelegd hebben gekregen om geen communie meer te mogen uitreiken, hebben wij in de voetsporen van de Emmaüsgangers gelopen en hopen we onze Heer te herkennen in het breken van het brood.

Onze beslissing wijkt af van wat andere Geloofsgemeenschappen in onze parochie doen, wellicht komt dat omdat wij in de tussenliggende jaren onze eigen traditie van zondagvieringen hebben opgebouwd.

Laten we er zondagmorgen 19 februari bij de koffie van de derde zondag met elkaar over praten.

We hopen op uw aanwezigheid.

De contactgroep en de voorgangsters/ers


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login