Artikelindex

Heilige Redder van de wereld,

Wijs ons met Uw wijsheid de weg

zodat wij vredestichters worden in ons land.

Heer Jezus, kijk met erbarmen naar Uw mensen,

vervul ons met Uw licht, hul ons in Uw genade.

Heer, zorg dat onze daden zijn geworteld in geloof,

in waarheid, rechtvaardigheid en liefde,

zodat broederschap en liefde overvloedig zullen groeien.

Geef ons de vaardigheden een samenleving van verzoening te bouwen;

een samenleving vrij van geweld, waarin de waardigheid

en rechten van allen worden gerespecteerd;

een samenleving van vrede, waarin we oprecht elkaars broeders en zusters zijn.

O God, dat Uw aanwezigheid ons vergezelt, vandaag en alle dagen van ons leven.

Dit alles vragen wij U op voorspraak van onze moeder, de Heilige Maagd Maria,

en van onze gezegende aartsbisschop Mgr. Romero.

Amen

San Salvador, 24 maart 2016, op het feest van de zalige Mgr. Oscar Romero

Mgr. José Luis EscobarAlas

Aartsbisschop San Salvador


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login