Artikelindex

Liturgie in de Veertigdagentijd

In deze weken verandert de liturgische kleur ‘groen’ in ‘paars’; door de eeuwen heen een bijzondere kleur.

In de Romeinse tijd mochten alleen de toga van de keizer en de kleur van de godenbeelden paars zijn. Het paars of purper werd gemaakt van een zeeslak die de Romeinen ‘murex’ noemden. Voor één keizerlijke toga waren 10.000 slakken nodig. Ook aan het Engelse hof is de paarse of purperen kleur alleen voorbehouden aan de vorst en staat het voor rijkdom en status. Geheel in tegenstelling daarmee is het liturgisch paars. Die kleur wil bekering, inkeer, droefheid en boete uitstralen.

Anders dan bij de Islam waar de vastenperiode nog volgens aloude regels beleefd wordt, kennen onze Christelijke geloofsgemeenschappen nauwelijks nog begrippen als ‘vasten- en onthoudingsdagen’ of de praktijk van het fysieke vasten.

In onze liturgie van de komende weken willen we ons bezinnen op ons leven; in onszelf keren en waar nodig ons bekeren.

Dat begint al op Aswoensdag 1 maart. Tijdens de liturgie van die dag tekenen we ons met de as van de verbrande palmtakken van Palmzondag. Een gebruik dat al stamt uit de middeleeuwen en het begin van de boetetijd aangaf. Op die avond klinken de woorden: ‘Gedenk dat je uit stof voortkwam en ook weer tot stof terugkeert’.

De zondagen daarna lezen we indrukwekkende verhalen rond de grote thema’s van het leven. In onze vieringen staan we daar nadrukkelijk bij stil.

Op zondag 9 april gaat pastoor Theo Lamers in de viering van Palmzondag voor. Onderdeel van de liturgie van die dag is de Palmwijding. De Eucharistieviering begint die zondag om 9.30 uur.

In de Goede Week vieren we op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag telkens om 19.00 uur de liturgie van die bijzondere dagen in onze kerk.

Op Paasmorgen om 10.00 uur zingt het Gelegenheidskoor.

Herman van Rhee, coördinator Liturgie


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login