Artikelindex

 

WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

De bijeenkomst, het Lambertusfeest, op 18 september j.l. in De Burcht had een inderdaad een feestelijk karakter. Iedereen, die aanwezig was had het gevoel dat er licht aan de horizon was en meer dan een tijdelijke opklaring. De geloofsgemeenschap krijgt de komende vijf jaar de kans om aan de verdere toekomst te werken met meer wind in de rug. Het aantreden van de nieuwe bisschop betekent meer ruimte en medewerking en in plaats van controle en tegenwerking. Het was fijn te ervaren dat er veel waardering is voor de inspanningen van de contactgroep en de mensen er om heen. Het was ook duidelijk dat de aanwezigen graag medewerking wilden verlenen bij het bouwen aan een mooie toekomst.

Samen leggen we de eerste steen

Zoals op 18 september al is aangegeven wil de contactgroep zo snel mogelijk na 1 november de spaarronde voor 2016 maken. De contactgroep ziet dat als de kerkbijdrage 2016. U krijgt daarvoor allemaal een envelop met alle benodigde informatie.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we naar we hopen een mooie eerste laag in de spaarpot leggen. Daarmee leggen we samen de eerste steen en bouwen we aan de toekomst.

De eerste voorbereidingen voor een programma van (neven)activiteiten.

Via het organiseren nevenactiviteiten (zoals concerten, lezingen, exposities en andere bijeenkomsten) in de kerk willen we extra inkomsten verwerven welke bijdragen aan een sluitende exploitatie.

De contactgroep wil de komende weken mensen benaderen die mee willen werken aan het programma van nevenactiviteiten. Met deze groep mensen willen we aan de slag. Met deze groep bepalen we wat we in de toekomst willen organiseren in onze kerk en hoe we dat aanpakken. Zoals eerder gezegd denken we aan een stichting en zoeken we uit of een van de bestaande ‘slapende’ stichtingen in Linden via een aanpassing van de statuten daarvoor kunnen dienen. Wellicht dat u zegt: “Ik wil wel meedoen en zo ook een steentje bijdragen”. Laat het weten aan iemand van de contactgroep.

Het gaat natuurlijk om meer dan het bijeenbrengen van geld. Dat is belangrijk maar uiteindelijk slechts een middel. Misschien dat we het idee van onze bisschop Gerard De Korte moeten overnemen en als geloofsgemeenschap een pastoraal beleidsplan gaan maken en daar een actieplan aan koppelen.

De contactgroep kerk Linden,
Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login