Artikelindex

Liturgie in de komende weken

Het liturgisch jaar loopt ten einde. Nog een goede maand te gaan en de advent dient zich aan. Dit jaar steken we al op zondag 27 november het eerste kaarsje aan op de Adventskrans. Tot die zondag haalt de liturgie nog de teksten uit het Evangelie van Lucas. Hij snijdt geen gemakkelijke onderwerpen aan in de komende zondagvieringen. Onze voorgangers zullen er hun handen vol aan hebben, maar zoals altijd rekenen we op mooie en aansprekende vieringen. Het schema voor de zondagvieringen vindt u op de laatste bladzijde van deze ‘Toren’.
Elders in dit blad is er ook al aandacht aan besteed, maar het is goed ook hier nog even te wijzen op de bijzondere liturgische viering van de Ikonenwijding op zondagmiddag 23 oktober om 14.00 uur in de kloosterkapel van St. Agatha. Het wordt inderdaad een bijzondere viering volgens de Oosters Orthodoxe ritus, een andere liturgie dan onze Romaanse liturgie. Orthodoxe vieringen willen de ‘hemel op aarde’ uitstralen met hemelse gezangen, veel kaarslicht en wierook!
U bent allen van harte welkom én als u in het bezit bent van een ikoon, neem die mee naar de St. Agatha. Alle ikonen worden (opnieuw) gewijd door de voorganger.
Dit jaar heeft onze gemeenschap afscheid moeten nemen van maar liefst drie dorpsgenoten. Een jaar geleden van Marc Straten, in dit voorjaar Wil Willems en onlangs van Pieter Keijzers.
Gezien hun leeftijd zijn ze ons alle drie te vroeg ontvallen. We willen op de avond van Allerzielen op woensdag 2 november in de viering van 19.00 uur stil staan bij hun overlijden, bij het verlies voor familie en dorpsgenoten. Tijdens de viering gedenken we ook al onze dierbaren die eerder zijn overleden. Als het weer het toelaat bezoeken we ons Kerkhof en gedenken we allen die ons door de dood zijn voor gegaan. Er is gelegenheid om graflichtjes te kopen (1,-) om bij de graven op het kerkhof te plaatsen.

Mooie en inspirerende vieringen gewenst!

De Liturgiegroep


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login