Artikelindex

​Precies 100 dagen na zijn installatie als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, verscheen een column van bisschop De Korte in het Nederlands Dagblad. Hieronder een deel daarvan. De volledige versie kunt u vinden op de site van het bisdom DE EERSTE HONDERD DAGEN  Vandaag is het precies honderd dagen na mijn installatie als bisschop van ’s-Hertogenbosch. In de afgelopen maanden heb ik het bisdom nader leren kennen. Direct na de installatie bezocht ik de twaalf dekenaten en sprak ik met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. Natuurlijk waren er ook Eucharistievieringen in een aantal parochies en sprak ik in het bisschopshuis vele gasten. Al mijn indrukken heb ik vastgelegd in een memorandum. Zelf gebruik ik de metafoor van een reisverslag. Ik heb immers de afgelopen tijd kris kras door het bisdom vele reizen gemaakt. Op basis van mijn waarnemingen verbind ik aan het memo ook een aantal beleidsvoornemens. De komende maand wil ik mijn tekst bespreken met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden; de priesterraad en de lekenraad. Zo hoop ik een breed draagvlak te scheppen voor nieuw beleid. Naar verwachting kan de definitieve tekst in oktober aan de gelovigen van het bisdom worden gepresenteerd.   Pastoraat van vertrouwen Bij mijn dekenale bezoeken en ook op andere momenten heb ik een groot verlangen gehoord naar verbetering van verhoudingen. Er leeft een hoop op meer bevestiging en waardering; een bisdom dat minder controleert en meer stimuleert. De bestaande verdeeldheid binnen het bisdom doet het geloofsleven geen goed. Een cultuur van vertrouwen moet worden opgebouwd. Natuurlijk heb ik geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar ik kan wel proberen meer eenheid binnen het bisdom tot stand te brengen. Uiteindelijk staat mij een hartelijke, gastvrije Kerk voor ogen met meer ontspannen verhoudingen. Gelukkig, zo heb ik bemerkt, leeft er breed een gelovige afkeer van cynisme en apathie. Volgelingen van Christus leven vanuit de goddelijke deugd van de hoop. Uiteindelijk is de Heer bij zijn Kerk en draagt en koestert Hij haar.

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login