Artikelindex

De eerste plaats

Het is in onze samenleving kennelijk belangrijk om bekend en beroemd te zijn. Dat is de boodschap uit de kranten en van de televisie: je moet geprezen en bewonderd kunnen worden, dan tel je mee, of je nu schrijver bent of toneelspeler, musicus of politicus. En dat geldt al helemaal in de sport: EK-voetbal, Olympische spelen en alle jaarlijkse evenementen: Championsleague, Tour de France. Het gaat om meer dan het spel, de eer en de roem. Het is ook big business. Er wordt heldendom gecreëerd door de media dankzij de verering van kijkers, lezers en volgers. Kijkcijfers zijn beslissende factoren en ze zeggen vooral iets over onszelf. Ze laten zien waar we warm voor lopen. Kinderen groeien op in een wereld waarin succes, geslaagd zijn, de beste zijn, rijk zijn, de belangrijkste criteria zijn. Zo niet, dan tel je niet echt mee en wat moet je dan? Je een mislukkeling voelen en je verbergen? We geloven dat armoede eigen schuld is en dat ons geluk maakbaar is. Maar wij volwassenen zijn of waren de opvoeders en dat mogen we ons best realiseren. Wij zijn allemaal een deel van die wereld en medeverantwoordelijk. Daarmee is niet gezegd dat een kind, of een volwassene geen ambities mag hebben en - zijn best niet moet doen. Maar de vraag ”waarvoor” is ook belangrijk. Welke idealen hebben zij en hebben wij? Wat krijgt onze waardering? In de kerk ligt dat anders: daar luidt van oudsher de boodschap: de eersten zullen de laatsten zijn. Die uitdrukking is uit het evangelie afkomstig. Kennelijk wilden mensen in vroeger tijden ook al de eerste zijn, of ereplaatsen opeisen maar zij kregen te horen: stel je bescheiden en nederig op dan loop je minder risico. Het verhaal is opgehangen aan de toen ook al bestaande bobo-cultuur waarin men diners organiseert voor belangrijke mensen met de bedoeling om ook bij de belangrijke, invloedrijke groep te horen, waar je elkaar kunt paaien uit verplichting, uit eigenbelang of voor de eer. Dat heeft weinig te maken met gastvrijheid. Als je echt gastvrij wilt zijn dan kijk je niet of je er wat voor terugkrijgt en gaat het niet alleen om een investering waarvan je rendement verwacht. Deze boodschap lijkt niet meer te passen in onze tijd. Het begrip nederigheid is uit bijna onze cultuur verdwenen. En bij bescheidenheid twijfelen we of het nog wel een deugd is. Als we nederigheid omschrijven als je plaats kennen, klinkt het heel anders. Dan weet je wat je waard bent. Dat betekent kritisch blijven op jezelf, en anderen waarderen om hun goede eigenschappen. Het goede voorbeeld geven en onderscheid maken in wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Het is ook: weten dat je de talenten gekregen hebt en dat niet alles eigen verdienste is. En erkennen dat je niet alles weet, dat je zelf niet het middelpunt van de wereld bent. Want dat zou God moeten zijn en niet een afgod. God vertegenwoordigt het Goede en met die God bepalen we de waarde van de dingen. En dat is niet gemakkelijk. Nederigheid als uitdrukking van minderwaardigheid is niet van deze tijd. Uit zo’n nederigheid zal weinig goeds kunnen voortkomen want die werkt verlammend. Voor bescheidenheid geldt een zelfde soort verhaal. Bescheidenheid siert de mens. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. En als ik er over nadenk, kom ik tot de conclusie dat dit waar is. Ze zei ook: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Of dat waar is ? Ik betwijfel het, omdat we tegenwoordig wel erg veel gewoon vinden. GildemisMisschien kunnen we beter zeggen: we moeten het goede doen, ook al lijkt dat soms ongewoon. JvdB


 

11 SEPTEMBER “GILDEMIS” Op 11 september is er een gildemis volgens traditie op de eerste zondag na 8 september, het feest van Maria Geboorte, een van de patronen van het gilde. Het is overigens geen mis (eucharistieviering) en de leden van het gilde komen niet in gildekledij. De viering is om 10.00 uur.


18 SEPTEMBER FEEST VAN DE H. LAMBERTUS EN HERDENKING VAN DE IN LINDEN GEVALLEN AMERIKAANSE OORLOGSSLACHTOFFERS Op 18 september om 10.00 uur staat de viering in het teken van de H. Lambertus, patroon van onze kerk en geloofsgemeenschap. Dat is traditioneel ook de dag waarop we de “parochiedag” hadden. In de viering wordt daaraan aandacht besteed. Tevens is het inmiddels traditie dat we de vijf op 17 september 1944 omgekomen Amerikanen herdenken en na de viering bloemen leggen bij het gedenkteken op het kerkhof. Een mooie traditie want het valt ook nog samen met vredeszondag. Na de viering is er aangeklede koffie in De Burcht. We zullen daarbij ook in feeststemming stilstaan bij de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
GOED NIEUWS VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP LINDEN Uitgangspositie De geloofsgemeenschap Linden heeft zich in de afgelopen jaren behoorlijk druk gemaakt over het voortbestaan van de eigen geloofsgemeenschap en over het behoud van onze kerk als symbool en middelpunt daarvan. We geloven tot op de dag van vandaag in onze koers en we hebben er met velen hard aan gewerkt. Door middel van publicaties in ‘Rond de Lindense Toren’ en door het beleggen van diverse informatiebijeenkomsten hebben we steeds geprobeerd om iedereen op de hoogte houden van de lopende zaken betreffende onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw. We merken ook – met pijn in het hart – dat sommigen die zich in het verleden nog volop thuis voelden in onze geloofsgemeenschap, een andere keuze gemaakt hebben. Dat betreuren we, maar we respecteren het. Daarnaast voelen nieuwe deelnemers aan onze activiteiten zich welkom in onze herberg. Met voldoening merken we dat de zondagvieringen goed bezocht worden en dat ze in het algemeen zeer gewaardeerd worden. Dat geldt ook voor de meeste nieuwe activiteiten die wij inzetten om onze geloofsgemeenschap levend te houden. We denken daarbij aan de bijzondere liturgische vieringen door het jaar heen, de muziekavonden, de exegese bijeenkomsten, de koorrepetities en de meditatievieringen. Opvallend daarbij is ook dat de zorg om het kerkgebouw en het kerkhof nooit problemen oproept. Kortom, de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden is een levende gemeenschap! Het nieuwe plan Wij hebben de indruk dat ons aller inzet en zorg ook gezien wordt door het parochiebestuur van de Heilige Martinusparochie in Cuijk. Tijdens onze laatste twee bijeenkomsten werden we verrast door een voorstel van de parochiebestuur dat onze geloofsgemeenschap ruimte biedt. Hoewel er op een aantal punten nog overleg gaande is, willen wij het nu aan u voorleggen. Met ingang van 1 oktober 2016 begint een periode van vijf jaar waarin het kerkbestuur ons de ruimte biedt om ons recht van voortbestaan te bewijzen. Dat houdt in dat wij op dezelfde voet als voorgaande jaren ons bestaan als geloofsgemeenschap kunnen voorzetten en ons kerkgebouw daarvoor beschikbaar blijft. Om de geloofsgemeenschap na de periode van vijf jaar een vervolg te kunnen geven, zet het parochiebestuur alle inkomsten uit Linden (kerkbalans, collectegelden, stipendia, kaarsengeld, enz.) op een voor de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden aparte rekening. De contactgroep krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om die inkomsten weer op een hoger niveau te brengen, waarbij het niveau van 2010 het eerste richtpunt is. Dankzij die gelden ontstaat er in deze vijf jaar een ‘spaarpot’ ten behoeve van de exploitatie van de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden en het kerkgebouw na de periode van vijf jaar . De contactgroep houdt samen met het kerkbestuur zicht op de gelden en heeft de garantie gekregen dat die inkomsten nergens anders dan voor de hierboven omschreven doelen mogen worden gebruikt. Om op enige termijn tot een sluitende exploitatie te komen zullen naar verwachting extra inkomsten nodig zijn. Daarom ligt het voor de hand om door middel van ‘nevenactiviteiten’ (concerten, verhuur, vieringen, exposities, enz.) deze inkomsten te verwerven. Zelf denken wij daarbij ter ondersteuning aan het oprichten van een Stichting ‘Vrienden van de Lambertuskerk. Het positieve rendement van de diverse activiteiten komt ook alleen ten gunste van de exploitatie van onze Lambertuskerk. Elders In het bisdom Den Bosch o.a. in Waalwijk kent men ook zo’n steunstichting. Door deze constructie – vastgelegd in een convenant tussen het parochiebestuur en de contactgroep heilige Lambertus Linden- is de dreigende sluiting en/verkoop van ons kerkgebouw in elk geval voorlopig van de baan. Volledigheidshalve moet vermeld worden dat ook instemming van het bisdom is vereist. De contactgroep heeft dit voorstel met beide handen aangegrepen want het ligt in het verlengde van de conclusies uit onze eigen bijeenkomst van enige tijd geleden. Op zondagmorgen 18 september tijdens de feestelijke bijeenkomst in De Burcht leggen we dit plan daarom met een positief advies ter bespreking en goedkeuring voor aan de leden van de geloofsgemeenschap Het mag verder duidelijk zijn dat in overeenstemming met het bovenstaande het uiteindelijke convenant met het parochiebestuur wordt opgesteld én er gewerkt wordt aan de oprichting van de stichting ‘Vrienden van Lambertus Linden’. We gaan er van uit dat we In het komende najaar in elk geval ook al twee initiatieven kunnen nemen. -Het organiseren van de “eerste” ronde kerkbijdrage. -Het voorbereiden van een activiteitenprogramma voor 2017 Daarmee kunnen we de eerste stappen zetten op een nieuwe weg. De contactgroep kerk Linden, Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee
100ste VIERDAAGSE IN LINDEN De 100e vierdaagse was opnieuw een succes ondanks het natte begin vrijdagochtend. De Burcht was nog nooit zo vol met schuilende mensen. Het Lindens centrum zag er puik uit en daar is tot en met het hele weekend door velen van genoten. Er is goed verkocht en de verenigingen kunnen tevreden zijn met de opbrengst hebben we begrepen. Hulde aan de organisatie en allen die hun beste beentje hebben voorgezet. Er liepen ook Lindenaren mee. Zo ook Freya Angenent, die zoals we meldden in het vorige nummer gesponsord kon worden ten behoeve van Oxfam Novib. De opbrengst daarvan was ook verrassend hoog: € 1030,- Dus ook hulde aan Freya en degenen die haar actie hebben gesteund. Tenslotte mag vermeld worden dat onze kerk voor het eerst open was tijdens de doortocht. Het verwijsbord was helemaal verregend en nauwelijks meer leesbaar. Desondanks ongeveer 50 bezoekers waarvan velen een kaarsje opstaken.
Regelmatig hebben we contact met Toon van Dijk, onze voorganger uit Mook. Hij is in de afgelopen maanden aan zijn ogen geopereerd. Daarbij kreeg hij last van z’n heup en was lopen moeilijk. Toon is volop met z’n revalidatie bezig, maar mag voorlopig nog geen auto rijden. Hij groet ons en hij ziet uit naar z’n terugkomst in Linden. Wij wensen hem een goed herstel toe!
Poëtisch ontbijt in de Verdeliet in Cuijk op zondag 11 september Gedichten, live muziek en eerlijk eten. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt in Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Op zondag 11 september dragen Herman Verweij, May Rooijakkers en Marion Steur voor en zorgt Felix Gayet voor live muziek. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunnen bezoekers smullen van woorden, klanken, een broodje, een eitje en meer. Op het programma staan: Zolderbrieven van Herman Verweij, voormalig stadsdichter van Venlo en Los van het alledaagse van Marion Steur De presentatie is in handen van Monica Boschman, ex-regiodichter van de Noordelijke Maasvallei Aanmelden Het poëtisch ontbijt kost € 10,00 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot woensdag 7 september a.s. via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van je naam en het aantal personen. Wereldtuin Verdeliet is aan de Toermalijnlaan 40 in Cuijk. Meer informatie: www.wereldtuinverdeliet.nl.
SYMPOSIUM OLC Op 23 september a.s. organiseert OLC in samenwerking met Sociom (voorheen RMCRadius) een symposium in de Schouwburg van Cuijk met als thema “Levenskunst op leeftijd”. Sprekers als Hans Peter Jung (huisarts uit Afferden), Erik Boers filosoof en promotor van bezinnende gesprekken, en Ton Jorna (schrijver van het boekje “Onmetelijke eenzaamheid” zullen bijdragen aan een inspirerende bijeenkomst. De aanleiding is het afscheid van Marie-Jantien Kreeft, die al bijna vijf jaar coördinator en inspirator van OLC is. Het symposium begint om 13.30 u en duurt tot ca 17.00 uur.
JAARVERGADERING DORPSRAAD Op donderdag 13 oktober is de jaarvergadering van de Dorpsraad. Noteert u alvast de datum?
Het volgende nummer komt voor 1 november a.s. Allerheiligen uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 26 oktober a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
​Precies 100 dagen na zijn installatie als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, verscheen een column van bisschop De Korte in het Nederlands Dagblad. Hieronder een deel daarvan. De volledige versie kunt u vinden op de site van het bisdom DE EERSTE HONDERD DAGEN  Vandaag is het precies honderd dagen na mijn installatie als bisschop van ’s-Hertogenbosch. In de afgelopen maanden heb ik het bisdom nader leren kennen. Direct na de installatie bezocht ik de twaalf dekenaten en sprak ik met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. Natuurlijk waren er ook Eucharistievieringen in een aantal parochies en sprak ik in het bisschopshuis vele gasten. Al mijn indrukken heb ik vastgelegd in een memorandum. Zelf gebruik ik de metafoor van een reisverslag. Ik heb immers de afgelopen tijd kris kras door het bisdom vele reizen gemaakt. Op basis van mijn waarnemingen verbind ik aan het memo ook een aantal beleidsvoornemens. De komende maand wil ik mijn tekst bespreken met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden; de priesterraad en de lekenraad. Zo hoop ik een breed draagvlak te scheppen voor nieuw beleid. Naar verwachting kan de definitieve tekst in oktober aan de gelovigen van het bisdom worden gepresenteerd.   Pastoraat van vertrouwen Bij mijn dekenale bezoeken en ook op andere momenten heb ik een groot verlangen gehoord naar verbetering van verhoudingen. Er leeft een hoop op meer bevestiging en waardering; een bisdom dat minder controleert en meer stimuleert. De bestaande verdeeldheid binnen het bisdom doet het geloofsleven geen goed. Een cultuur van vertrouwen moet worden opgebouwd. Natuurlijk heb ik geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar ik kan wel proberen meer eenheid binnen het bisdom tot stand te brengen. Uiteindelijk staat mij een hartelijke, gastvrije Kerk voor ogen met meer ontspannen verhoudingen. Gelukkig, zo heb ik bemerkt, leeft er breed een gelovige afkeer van cynisme en apathie. Volgelingen van Christus leven vanuit de goddelijke deugd van de hoop. Uiteindelijk is de Heer bij zijn Kerk en draagt en koestert Hij haar.
De Deense hoogleraar Svend Brinkmann heeft een boek geschreven over de zelfhulpcultuur met als titel: ‘Standvastig: Onder alle omstandigheden jezelf blijven’. In dagblad Trouw werd hij geïnterviewd en daaruit enkele citaten, die bepaald niet zweverig zijn. “Maar die zelfhulpboeken zijn wel een symptoom van een problematische cultuur waarin we proberen te overleven door onszelf op onszelf te richten. Maar de oplossing voor een gebrek aan betekenis in je leven vind je niet in jezelf – en al helemaal niet in een snel veranderende samenleving, waarin je wordt geacht voortdurend flexibel te zijn. Dat is gif voor onze mentale gezondheid.” En “We zullen onszelf moeten heroriënteren op nieuwe bronnen die ons stabiliteit en betekenis geven in ons leven. Volgens mij vinden we stabiliteit door radicaal te breken met onze afhankelijkheid van ontwikkeling en therapie, en gewoon eens stil te staan. Betekenis vinden we juist buiten onszelf: in onze relaties met anderen en de gemeenschap waartoe we behoren. Mijn tegengif bestaat uit de suggestie dat het wellicht meer zin geeft om eens te reflecteren op de vraag hoe je een goed en fatsoenlijk mens kunt worden, toegewijd aan het welzijn van anderen en de wereld om je heen, dan om je te concentreren op je eigen persoonlijke ontwikkeling en succes.”

VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN

Zo 4 sept 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 11 sept 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Zo 18 sept 10.00 uur Zondagviering Trees vd Broek en Mien Heijnen Lambertusfeest, na afloop koffie drinken in De Burcht

Zo 25 sept 9.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 2 okt 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 9 okt 10.00 uur Zondagviering Laurens Koole

Zo 16 okt 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen na afloop koffie drinken in De Burcht

Zo 23 okt 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Zo 30 okt 10.00 uur Zondagviering

Wo 2 nov 19.00 uur Allerzielenviering


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login