Artikelindex

Op maandagavond 6 juni jl. organiseerden wij een bijeenkomst in De Burcht over de toekomst van ons kerkje. Volgens het beleidsplan van de parochie wordt ons kerkje binnen 3 à 5 jaar gesloten, tenzij we kunnen voorzien in voldoende inkomsten. 
Er was deze avond een behoorlijke opkomst. Een delegatie van het parochiebestuur was als toehoorder aanwezig. We hebben een toelichting gegeven op de stand van zaken van het beleidsplan, de door ons voorgestane pastorale koers en op de financiële situatie. 
Ons streven is om ons kerkje de komende jaren open te kunnen houden voor het verzorgen van vieringen, maar ook voor andere bestemmingen die passend zijn in ons kerkje en waarmee we extra inkomsten kunnen krijgen. We willen hiervoor de mogelijkheden onderzoeken en bezien hoe we hiervoor ook voor langere termijn financiële steun kunnen organiseren. 
We ontvingen deze avond van de aanwezigen algemene steun voor ons streven, en kregen veel opmerkingen en ideeën mee. Deze steun en betrokkenheid doen ons erg goed, en sterken ons op de weg die we moeten vervolgen.
Inmiddels hebben we op 20 juni jl. een eerste gesprek gehad met het parochiebestuur. Dit gesprek is goed en constructief verlopen en gaat zijn vervolg krijgen. Wij gaan een en ander uitwerken en zijn voornemens op zondag 18 september, wanneer we als geloofsgemeenschap het Lambertusfeest vieren, onze plannen te presenteren. In het volgende nummer hoort u er zeker meer over.


De contactgroep kerk Linden,
Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login