Artikelindex

Op onze laatste bijeenkomst van de parochiële Werkgroep Liturgie bleek dat de contactgroep van de Geloofsgemeenschap heilige Antonius van Padua in Vianen besloten had de gebedsvieringen met onmiddellijke ingang te stoppen. Ook de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Beers had er al eerder een punt achter gezet. Van de overige Geloofsgemeenschappen kiest de heilige Martinus in Katwijk alleen voor een gebedsviering op de vijfde zondag van de maand en de heilige Jozef in Cuijk Noord biedt deze vieringen aan als geen priester voor kan gaan. Alleen onze eigen Lambertus Geloofsgemeenschap Linden heeft nagenoeg iedere zondag een gebedsviering, behalve wanneer pastoor Theo Lamers op zondagmorgen komt voor een Eucharistieviering.  Bijna tegelijkertijd constateerden we dat  het aantal Eucharistievieringen sterk zal afnemen door het wegvallen van priesters. In de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie zal er in het weekend steeds vaker geen viering meer zijn.  Juist een reden om naar goede alternatieven te zoeken.
Toen ik ongeveer tien jaar geleden voor het eerst kennis maakte met een gebedsviering in Linden moest ik er wel aan wennen. Bij toerbeurt gingen twee parochianen voor in gebed en bezinning en dat terwijl parochiepastor Piet Vermeeren meestal gewoon tussen ons in de kerkbanken zat. De pastor onderstreepte daarmee dat deze andere vorm van zondagvieringen van grote waarde is voor de Geloofsgemeenschap. Goed opgeleid en ondersteund door o.a. Cor Maas en cursussen vanuit het dekenaat Cuijk verzorgde een aantal parochianen de gebedsdiensten. Het mes sneed daarbij aan twee kanten. Zo werden leken opgeleid om voor te gaan in gebed en bezinning én gelijktijdig wende de parochie aan deze ‘andere’ vorm van zondagvieringen. Voor mij was het vanaf dat moment meteen duidelijk dat gebedsvieringen een eigen plek verdienen binnen onze Geloofsgemeenschappen en dat ze zeker niet bedoeld zijn om de hiaten op te vullen op de zondagmorgen wanneer geen priester beschikbaar is. Na het vertrek van pastor Piet Vermeeren heeft de geloofsgemeenschap de groep van voorgangers uitgebreid om elke zondag een viering te kunnen houden in de inmiddels gegroeide eigen traditie. We kunnen  zeggen dat we veel hebben geleerd.  
Die vooruitziende blik van de toenmalige pastor en van het parochiebestuur maakt het tot op de dag van vandaag mogelijk dat de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden iedere zondag om 10.00 uur bij elkaar komt rond het Woord. Gebeden, bezinning en zang vormen de hoofdmoot van de vieringen. Op uitnodiging van Christus zelf breken we het brood en delen we het samen. Een redelijk vaste groep niet alleen vanuit Linden maar ook vanuit de omgeving is bij deze vieringen aanwezig en geeft door middel van regelmatige terugkomst aan, dat men zich welkom weet en zich thuis voelt. We willen en kunnen zo een veilige Herberg zijn voor wie onderdak zoekt.

Herman van Rhee, coördinator

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login