Artikelindex

Een zorgeloze vakantie?

Je wenst elkaar tegenwoordig bijna standaard een prettige vakantie. We gunnen het elkaar graag en gaan er vanuit dat het niet zo moeilijk is een prettige vakantie te hebben.
Voor onze ouders was vakantie een nagenoeg onbekend fenomeen en nu is het voor de meeste mensen zo gewoon is als vroeger op zondag naar de kerk.  Vakantie –en  recreatie in het algemeen- is inmiddels een belangrijke sector van de economie, waar enorm veel geld in omgaat.  En om die te stimuleren spelen de vakantiereclames heel slim in op onze verlangens en dromen.

Ik ervaar het op vakantie kunnen gaan als vanzelfsprekend maar realiseer me vervolgens dat niet iedereen die luxe heeft. Er zijn ook mensen die er geen zin in hebben omdat ze alleen zijn of teveel andere zorgen hebben. Er zijn mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Anderen mogen of kunnen  niet vanwege hun gezondheid of gebondenheid.  
Sommige mensen zien vakantie als een noodzaak omdat ze uitgeput zijn   door werk of andere verplichtingen. Voor hen is rust en afstand nemen het doel, een vorm van vluchten uit de werkelijkheid in een poging de zorgen te vergeten.  
En tegenwoordig is er ook een niet te verwaarlozen groep die op vakantie ‘moet’  in het kader van “verplicht genieten voordat het te laat is” , soms zelfs heel lang of heel vaak.  Of is dit ook vluchten?

Maar er zit toch wel wat ruimte tussen vakantieschijn en werkelijkheid.
In de werkelijkheid zijn andere dingen belangrijke succesfactoren voor een fijne vakantie. Je welkom voelen. Tijd en aandacht hebben voor elkaar.  Zonder planning je laten verrassen door wat je tegenkomt. Nadenken naar aanleiding van een boek  of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen waarvoor je niet perse op vakantie hoeft maar waarvan je op vakantie wel weer de waarde kunt ontdekken. Mensen maken in de vakantie niet voor niets nieuwe voornemens en dromen nieuwe dromen.    

Zorgen probeer je natuurlijk thuis te laten. Het lukt meestal niet en dat is ook niet erg. Wat  hopelijk wel lukt is de boel weer in evenwicht te brengen doordat  je weer  een duidelijker beeld krijgt van je opdracht en je prioriteiten. Tegelijk krijg je energie om daar weer voor te gaan.  Irritaties en  gevoelens van onmacht maken plaats voor meer positieve emoties.

Tijdens vakanties gaan we vaak kerken binnen. Sommige zijn overweldigend, anderen eenvoudiger maar met meer sfeer. In een kerk zijn brengt mensen op een of andere manier tot het besef dat ze niet zelf het middelpunt van de wereld zijn, maar slechts een onderdeel van de werkelijkheid waarvan we ook nog maar een klein stukje kunnen zien.  Als dat besef dan ook nog gepaard gaat met het Christelijke vertrouwen dat er altijd mensen zijn die je hulp bieden als dat nodig is, dan is de vakantie een stuk zorgelozer. Zo bekeken is het maar goed dat er nog kerken open zijn.    

JvdB


Op onze laatste bijeenkomst van de parochiële Werkgroep Liturgie bleek dat de contactgroep van de Geloofsgemeenschap heilige Antonius van Padua in Vianen besloten had de gebedsvieringen met onmiddellijke ingang te stoppen. Ook de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Beers had er al eerder een punt achter gezet. Van de overige Geloofsgemeenschappen kiest de heilige Martinus in Katwijk alleen voor een gebedsviering op de vijfde zondag van de maand en de heilige Jozef in Cuijk Noord biedt deze vieringen aan als geen priester voor kan gaan. Alleen onze eigen Lambertus Geloofsgemeenschap Linden heeft nagenoeg iedere zondag een gebedsviering, behalve wanneer pastoor Theo Lamers op zondagmorgen komt voor een Eucharistieviering.  Bijna tegelijkertijd constateerden we dat  het aantal Eucharistievieringen sterk zal afnemen door het wegvallen van priesters. In de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie zal er in het weekend steeds vaker geen viering meer zijn.  Juist een reden om naar goede alternatieven te zoeken.
Toen ik ongeveer tien jaar geleden voor het eerst kennis maakte met een gebedsviering in Linden moest ik er wel aan wennen. Bij toerbeurt gingen twee parochianen voor in gebed en bezinning en dat terwijl parochiepastor Piet Vermeeren meestal gewoon tussen ons in de kerkbanken zat. De pastor onderstreepte daarmee dat deze andere vorm van zondagvieringen van grote waarde is voor de Geloofsgemeenschap. Goed opgeleid en ondersteund door o.a. Cor Maas en cursussen vanuit het dekenaat Cuijk verzorgde een aantal parochianen de gebedsdiensten. Het mes sneed daarbij aan twee kanten. Zo werden leken opgeleid om voor te gaan in gebed en bezinning én gelijktijdig wende de parochie aan deze ‘andere’ vorm van zondagvieringen. Voor mij was het vanaf dat moment meteen duidelijk dat gebedsvieringen een eigen plek verdienen binnen onze Geloofsgemeenschappen en dat ze zeker niet bedoeld zijn om de hiaten op te vullen op de zondagmorgen wanneer geen priester beschikbaar is. Na het vertrek van pastor Piet Vermeeren heeft de geloofsgemeenschap de groep van voorgangers uitgebreid om elke zondag een viering te kunnen houden in de inmiddels gegroeide eigen traditie. We kunnen  zeggen dat we veel hebben geleerd.  
Die vooruitziende blik van de toenmalige pastor en van het parochiebestuur maakt het tot op de dag van vandaag mogelijk dat de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden iedere zondag om 10.00 uur bij elkaar komt rond het Woord. Gebeden, bezinning en zang vormen de hoofdmoot van de vieringen. Op uitnodiging van Christus zelf breken we het brood en delen we het samen. Een redelijk vaste groep niet alleen vanuit Linden maar ook vanuit de omgeving is bij deze vieringen aanwezig en geeft door middel van regelmatige terugkomst aan, dat men zich welkom weet en zich thuis voelt. We willen en kunnen zo een veilige Herberg zijn voor wie onderdak zoekt.

Herman van Rhee, coördinator

 


Op maandagavond 6 juni jl. organiseerden wij een bijeenkomst in De Burcht over de toekomst van ons kerkje. Volgens het beleidsplan van de parochie wordt ons kerkje binnen 3 à 5 jaar gesloten, tenzij we kunnen voorzien in voldoende inkomsten. 
Er was deze avond een behoorlijke opkomst. Een delegatie van het parochiebestuur was als toehoorder aanwezig. We hebben een toelichting gegeven op de stand van zaken van het beleidsplan, de door ons voorgestane pastorale koers en op de financiële situatie. 
Ons streven is om ons kerkje de komende jaren open te kunnen houden voor het verzorgen van vieringen, maar ook voor andere bestemmingen die passend zijn in ons kerkje en waarmee we extra inkomsten kunnen krijgen. We willen hiervoor de mogelijkheden onderzoeken en bezien hoe we hiervoor ook voor langere termijn financiële steun kunnen organiseren. 
We ontvingen deze avond van de aanwezigen algemene steun voor ons streven, en kregen veel opmerkingen en ideeën mee. Deze steun en betrokkenheid doen ons erg goed, en sterken ons op de weg die we moeten vervolgen.
Inmiddels hebben we op 20 juni jl. een eerste gesprek gehad met het parochiebestuur. Dit gesprek is goed en constructief verlopen en gaat zijn vervolg krijgen. Wij gaan een en ander uitwerken en zijn voornemens op zondag 18 september, wanneer we als geloofsgemeenschap het Lambertusfeest vieren, onze plannen te presenteren. In het volgende nummer hoort u er zeker meer over.


De contactgroep kerk Linden,
Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee

 


Op zondag 19 juni 2016 was het 50 jaar geleden dat Piet Vermeeren tot priester werd gewijd en zijn eerste H. Mis opdroeg. 
Dit bijzondere feit brengt bij velen van ons de herinneringen terug aan de viering van het 40-jarig priesterjubileum van Piet, als onze toenmalige pastoor, in juni 2006. Warme herinneringen aan een waar dorpsfeest op een zonovergoten dag. Een gedenkwaardige viering met gilde-eer in een volle kerk waarin Deirdre Angenent voor de gelegenheid de aria “He Shall Feed His Flock Like A Shepherd” uit de Messiah zong, en Piet zelf in alle bescheidenheid het eenvoudige en broze Klein Danklied. De dag werd voortgezet met een gezellig samenzijn van het ganse dorp op het J.P.M. Keijzersplein, waar men nog lang kon genieten van een drankje en accordeonmuziek en een wagenspel met plaatselijke acteurs.  
Omdat Piet met emeritaat is, viert hij dit jubileum niet officieel. Wel  feliciteren we hem van harte met zijn jubileum, en betrekken uiteraard ook Antoon in onze felicitaties.

 


INTERNATIONALE JEUGDUITWISSELING
LINDEN-GROET-LINDEN 2016 GEMEENTE CUIJK!

Van 3 tot en met 12 augustus 2016

Wij zoeken nog gastgezinnen!

Wat gaat er gebeuren?
Jaarlijks organiseert de jumelage Linden groet Linden een jongerenuitwisseling in een van de 6 Europese Lindens. Dit jaar in Nederland, gemeente Cuijk.
De jongeren zijn afkomstig uit de bevriende gemeenten Lubbeek in België, Linden-Holstein in Duitsland, St. Georgen am Walde in Oostenrijk, Lalinde in Frankrijk en Lalín-Pontevedra in Spanje. En uiteraard uit onze eigen gemeente! 
De jongeren zijn in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. De groep van elk land bestaat uit 8 jongeren en 2 volwassen begeleiders.  In dit gezelschap worden er liefst vier verschillende moedertalen gesproken. Steeds meer jongeren in Europa spreken ook Engels. Daarom is de voertaal tijdens de jeugddagen de laatste jaren de Engelse taal.
De jongeren verblijven gedurende deze dagen centraal in gemeenschapshuis De Kloosterhof te Beers.
De deelnemers volgen een actief programma, dat er op gericht is om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen en waarin actief aandacht wordt besteed aan een of meerdere thema’s. Daarnaast biedt het programma volop ruimte voor ontspanning, gezelligheid en feest. In de aanstaande jeugduitwisseling staan voeding en gezondheid centraal: Europe is food for us!
De jeugduitwisseling wordt financieel ondersteund door Erasmus+, een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De jeugddagen worden bovendien gefaciliteerd door de gemeente Cuijk. 

Gastgezin, wat houdt dat in?
De opzet is dat de buitenlandse jongeren het merendeel van de avondmaaltijden nuttigen in gastgezinnen. Op deze manier komen ze bij de mensen thuis en worden ze bekend met onze cultuur en gewoontes. Van een gastgezin wordt ook enige ondersteuning verwacht bij het regelen van het vervoer tijdens de uitwisseling, in de vorm van het halen en brengen en het beschikbaar stellen van een fiets. In het programma is ook een dag opgenomen, welke het gastgezin met hun gasten naar eigen besteding kunnen invullen.
Verder wordt er een barbecueavond georganiseerd voor alle gastgezinnen en zijn gastgezinnen ook welkom bij de programma-activiteiten.    
Gebruikelijk verblijven er 2 jongeren in een gastgezin.

Heeft u belangstelling?
Heeft u belangstelling om als gastgezin te fungeren tijdens de aanstaande jeugduitwisseling?
U kunt dan contact opnemen met: 
Ton Keijzers
e-mail:    HYPERLINK "mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Mobiel:  06-10662439

 


De vierdaagse is weer in aantocht. Linden gaat voor deze speciale editie extra z’n best doen het de lopers naar de zin te maken en tegelijkertijd de verenigingskassen te spekken. Gastvrijheid en creativiteit vormen ons handelsmerk. Het is bijzonder dat er in het weekend na de doortocht zoveel mensen Linden opnieuw aandoen om na te genieten. We gaan weer ons best doen.

Wat ook het vermelden waard is dat nogal wat vierdaagselopers zich laten sponsoren ten behoeve van een goed doel.  ‘Onze’ Freya Angenent loopt 4x50 km voor Oxfam Novib. Oxfam leert mensen zichzelf te ontwikkelen voor een eerlijke, veilige wereld zonder armoede. Het stemt hoopvol dat er mensen zijn die metterdaad meewerken aan een betere wereld.
Iedereen kan zich nog als sponsor melden via:
http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/lopers/freya-angenent

 


Op initiatief van de dorpsraad Beers is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers  van de Beheersstichting  Beers-Linden, de Zonnebloem, KBO Beers-Linden en de Dorpsraad Linden, aan de slag geweest om te onderzoeken hoe het is gesteld met de zorg in Beers en Linden.
Daartoe zijn voor belangstellenden op 14 april jl. een tweetal informatiemomenten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de deelnemers  geïnformeerd  op welke wijze een zorgvereniging kan worden ingericht.
Door de wijkverpleegkundigen/ zorgregelaars verbonden aan Pantein is een toelichting gegeven op welke wijze zij een bijdrage leveren.
De voorzitter van de zorgvereniging Sint Hubert was aanwezig om verslag te doen van de opgedane ervaringen in deze woonplaats.
Aan de hand van een aantal themavragen zijn de deelnemers vervolgens uitgenodigd om hun mening  kenbaar te maken.
De werkgroep heeft kunnen vaststellen dat er in Beers en Linden voor wat betreft de zorg al veel wordt gerealiseerd.  
De werkgroep concludeert dan ook dat  er op dit moment geen directe aanleiding bestaat om te komen tot de oprichting van een zorgvereniging in Beers-Linden.
Wel heeft het initiatief ertoe geleid dat genoemde  zorgaanbieders in Beers-Linden met elkaar de vinger aan de pols blijven houden om mogelijke hiaten in het (zorg)aanbod tijdig te signaleren en zo nodig in actie te komen. Een terugkerend gezamenlijk overleg maakt daarvan onderdeel uit.

Over het vervolg wordt nog overlegd. Het denken aan een zorgcoöperatie is vooral een steun in de rug voor de bestaande activiteiten en een aanmoediging om mee te doen.

 


Herman van Rhee en Jan van den Broek willen graag iedereen van harte bedanken voor de felicitaties en de vele bloemen, die zij mochten ontvangen na hun Koninklijke onderscheiding.

 


Op 23 september a.s. organiseert OLC in samenwerking met Sociom (voorheen RMCRadius)  een symposium met als thema “Levenskunst op leeftijd”.  Sprekers uit de hoek van de gezondheid, spiritualiteit en pastoraat zullen bijdragen aan een inspirerende bijeenkomst. De aanleiding is het afscheid van Marie-Jantien Kreeft, die al bijna vijf jaar coördinator en inspirator van OLC is. Sommigen kennen haar nog van ons symposium t.g.v. het 450-jarige bestaan van onze Lambertusparochie in De Burcht. Dit symposium vindt plaats in de prachtige  schouwburg van Cuijk.


Wat als een carnavalsgrap begon werd op zaterdagmiddag 2 juli jl. werkelijkheid. Niemand minder dan Prinses Petra van ’t Ganzedûrp onthulde het bord “St. Jacobslaan”, de naam van de toegangsweg naar het nieuwe onderkomen van Herma en Tonnie Jacobs.
Bakker Mien en bakker Trees van bakkerij “De twee taarten” hadden tijdens de afgelopen pronkzitting de naam “St. Jacobslaan” geopperd voor de statige toegangsweg. 
‘Daar ga ik werk van maken’ dacht Tonnie meteen, en aldus geschiedde.

De beide bakkers waren bij de feestelijke inwijding aanwezig, Gans d’r Nève zorgde voor de muzikale noot en bakker Mien natuurlijk voor haar welbekende hartige taart.
Herma en Tonnie, wij wensen jullie heel veel geluk toe in jullie nieuwe onderkomen aan de prachtige St. Jacobslaan!


Zoals bekend zoekt het bestuur van de Dorpsraad versterking. Dat is echt nodig omdat er nu een te magere vertegenwoordiging is. Bovendien kan het werk beter verdeeld worden over meer schouders. Het verzoek: neem serieus in overweging om  zitting te nemen in het bestuur. Het gaat immers over de leefbaarheid en de toekomst van ons dorp.


Het volgende nummer komt in de week  rond 1 september a.s.  uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 24 augustus a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ik ken je - zegt God -
Ik weet wat er in je omgaat
En wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
Of het omgekeerde ook waar is:
Of je Mij kent
En of je Mij wel wilt kennen.

Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
Zolang naar Jezus te kijken
Tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw broer zijn, jouw vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord...is aan jou...- zegt God.

Erwin Roosen


Zo    10 juli        10.00 uur     Zondagviering    Frans Smulders     
Zo    17 juli        10.00 uur     Zondagviering    Herman van Rhee     
Na afloop koffie drinken in De Burcht
Zo    24 juli        10.00 uur     Zondagviering    Laurens Koole
Zo    31 juli        10.00 uur     Zondagviering    Trees van den Broek    
Zo    7 aug        10.00 uur     Zondagviering     Mien Heijnen
Zo    14 aug        09.30 uur     Zondagviering    Theo Lamers
Zo    21 aug        10.00 uur     Zondagviering    Herman van Rhee
Na afloop koffie drinken in De Burcht
Zo    28 aug        10.00 uur     Zondagviering    Trees van den Broek
Zo    4 sept        10.00 uur     Zondagviering    Frans Smulders


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login