Artikelindex


UITNODIGING

MAANDAGAVOND 6 JUNI 2016

BIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN ONS KERKGEBOUW

IN DE BURCHT AANVANG 19.30 UUR

Aan alle parochianen en inwoners van Linden
Beste parochianen,

Op maandagavond 6 juni a.s., aanvang 19.30 uur wordt er in de Burcht een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de Lindense kerk. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

In de plannen van het parochiebestuur dreigt ons kerkgebouw binnen 3 à 5 jaar te worden gesloten. Tenzij er een mogelijkheid is om het kerkgebouw met voldoende middelen exploitabel te houden. Ons is er veel aan gelegen om dat te voorkomen en onze eeuwenoude dorpskerk zo lang als mogelijk in gebruik te houden. Niet alleen voor het verzorgen van diensten, maar ook voor andere doeleinden zodat het gebouw een gemeenschapsbestemming blijft behouden voor zowel Linden als daarbuiten.

Het is op zich al uniek dat de Lindense Lambertuskerk al 500 jaar tot op de dag van vandaag als kerkgebouw in functie is. Dit is te danken aan het feit dat er in Linden veel is opgebouwd op het gebied van kerkzijn en nog steeds veel mensen zich verbonden voelen met onze geloofsgemeenschap. Maar ook de bijzondere schoonheid van onze dorpskerk zelf draagt hieraan bij. Het historische kerkje ademt een intieme en blijmoedige sfeer en herbergt vele kostbaarheden uit alle eeuwen. Een gebouw dat potentie heeft voor een hedendaagse invulling voor iedereen die op zoek is naar spiritualiteit en bezinning, via het woord, muziek of kunst. Of voor iedereen die begaan is met cultuurhistorie en monumentenzorg, als inwoner van Linden en daarbuiten of als toerist of als ondernemer. Of wellicht voor andere maatschappelijke doeleinden, welke passend zijn in een kerkgebouw.

Belangrijk is dat er een plan komt waarvoor er draagvlak is binnen de dorpsgemeenschap Linden en daarbuiten. Belangrijk is ook dat er financiële steun komt voor een dergelijk plan.

Hierover willen wij met u tijdens de bijeenkomst van 6 juni a.s. van gedachten wisselen. Daarvoor nodigen wij alle inwoners van Linden uit en allen die zich op welke manier dan ook betrokken voelen met onze kerk en onze parochie. In de bijeenkomst zult u ook worden geïnformeerd over de financiële situatie en over de actuele stand van zaken rond de plannen van het parochiebestuur. Een delegatie van het parochiebestuur is uitgenodigd om als toehoorder bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wellicht heeft u vragen of mogelijk ideeën. Neem dan gerust met ons contact op.

De contactgroep kerk Linden,

Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers,

Herman van Rhee.
www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login