ArtikelindexBinnen de rijke traditie van onze Lambertus Geloofsgemeenschap zijn hoogtijdagen en feestdagen belangrijke momenten om samen te vieren. De Goede Week en Pasen zijn van die dagen om thuis te zijn binnen de eigen Geloofsgemeenschap.

We mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van velen uit ons midden die zich inzetten voor kerk en liturgie. Van schoonmaak, versiering en koorzang tot inspirerende vieringen; ieder draagt bij aan het welslagen daarvan. Meer nog dan in de voorgaande jaren was er bijzondere aandacht voor de zang in onze kerkdiensten. Ons Gelegenheidskoor luisterde de Goede Vrijdag en de Paasviering op zondagmorgen op met liederen die bijna allemaal meegezongen konden worden door de bezoekers van onze kerk. Samen zingen is als samen bidden. Daarbij denken we ook aan onze zusters en broeders in Teso in Oeganda. Via de collectes voor de Vastenactie 2016 bieden we hen € 250, - aan.

In de komende maanden vieren we iedere zondagmorgen de liturgie. We bezinnen ons op het Woord en we breken samen het Brood. Om dat samenzijn nog extra gestalte te geven komen we iedere derde zondag van de maand na de dienst in de kerk, bij elkaar in De Burcht voor koffie en gezellig samenzijn. Het schema van de diensten vindt u achterin dit blad.

Uitzondering is het weekend van 28 / 29 mei. Dan vervalt de zondagmorgenviering. In plaats daarvan komen we op zaterdagavond 28 mei om 19.00 uur bij elkaar voor de Gildemis van ons Sint Antonius en Maria Gilde. Ons Gilde hoort bij onze Geloofsgemeenschap; zij brachten aan het begin van de viering op Paasmorgen de brandende Paaskaars en het nieuw gewijde doopwater binnen.

Herman van Rhee


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login