Artikelindex

Mgr. Gerard de Korte een Teken van HoopBij veel gelovige katholieken en buitenkerkelijken kwam op de late vrijdagavond van 4 maart 2016 hetzelfde gevoel naar boven als op die onvergetelijke avond van 13 maart 2013. De Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio veroverde toen als net gekozen nieuwe Paus van de Katholieke kerk met een simpel ‘goede avond’ de harten van miljoenen van over heel de wereld. Zo’n golf van blijdschap welde op in de harten van velen die de laatste decennia met steeds meer moeite de ontwikkelingen in het bisdom Den Bosch gevolgd hadden. Met de benoeming en de komst van deze man ‘van buiten’ maakt Paus Franciscus duidelijk dat hij kiest voor een koerswijziging binnen misschien wel het belangrijkste bisdom van de Nederlandse Kerkprovincie.
Mgr. Gerard de Korte is op 13 juni 1955 in het Utrechtse Vianen geboren. Hij is de jongste uit een aannemersgezin. Na zijn middelbare school op het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1994 promoveerde Gerard de Korte tot doctor in de theologie met het proefschrift ‘Pastoraat van de Verzoening’ aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Kardinaal Simonis wijdde Gerard de Korte op 5 september 1987 tot priester en op 2 juni 2001 tot Bisschop. Na ruim zeven jaar als hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht gewerkt te hebben, benoemde Paus Benedictus XVI hem tot bisschop van Groningen – Leeuwarden. Vanaf zaterdag 14 mei geeft Mgr. De Korte leiding aan het Bossche Bisdom.

Zondagavond 13 maart was Mgr. De Korte te zien in de Kruispunt uitzending ‘Hoe God verdwijnt uit Nederland’ over de staat van de Christelijke kerken in Nederland. Hij gaf commentaar op de cijfers die weinig hoopvol zijn en hij wees daarbij op het belang van kleine plaatselijke gemeenschappen. ‘Op plaatselijk niveau gebeurt veel’, wist de nieuw benoemde bisschop van Den Bosch al.

Onlangs verscheen het boek ‘Geroepen tot Hoop’ van hem op de markt. Bij zijn eerste persconferentie in het bisdom gaf hij Mgr. Hurkmans en hulpbisschop Mutsaerts een exemplaar van dat boek. Diezelfde hoop op een andere kerkvisie en op een ander kerkbeleid maakt wellicht waar ‘dat de Steppe weer zal bloeien’, aldus een lied van Huub Oosterhuis. Misschien dat ook zijn liederen weer gezongen gaan worden.

De wapenspreuk van Mgr. De Korte is: Confidens in Christo (In vertrouwen op Christus)

Waar in Linden en van wie hoorden wij dat eerder!


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login