ArtikelindexOver de bijeenkomst op 24 januari j.l. in De Burcht over het beleidsplan met gebouwenplan van de parochie hebben we u geïnformeerd in ons vorige nummer. Toen moest de Inspraakavond op 16 februari in Vianen nog komen. Op deze avond hebben wij onze visie duidelijk naar voren gebracht. De aanwezigen van overige geloofsgemeenschappen konden zich vinden in dit beleidsplan en accepteerden de sluiting van de St Jozefkerk in Cuijk-Noord en de aangekondigde kerksluitingen in Beers en Vianen als onvermijdelijk. Wij staan daar anders in. Dat leidde tot berichtgeving in De Gelderlander o.a. “Linden ligt dwars” en een verzoek om een interview van De Maasdriehoek, dat inmiddels is gepubliceerd. Ook heeft de contactgroep een opiniestuk geformuleerd waarin wij nog eens duidelijk maken waarom wij van mening verschillen. Dat stuk is hiervoor opgenomen en verzonden naar De Gelderlander, het parochiebestuur en de overige geloofsgemeenschappen. We hebben daar positieve reacties op gehad.

Inmiddels werden we ook weer verrast door de brieven over de kerkbijdrage. Wij hebben meerdere malen aangegeven dat deze manier van “fondswerving” in Linden in elk geval niet goed werkt en dat wij daar zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat hebben we laten weten aan het parochiebestuur. Daarbij hebben we aangegeven dat onze insteek is -we willen de geloofsgemeenschap Linden in stand houden,

 

-we willen de kerk van Linden openhouden, waarbij wij bereid zijn een passende materiële bijdrage te leveren omdat we ervan overtuigd zijn dat het daarvoor benodigde draagvlak aanwezig is.

Daartoe willen we graag op korte termijn in overleg treden met het parochiebestuur en dat heeft hierop in de persoon van de vice-voorzitter Piet van de Koolwijk positief gereageerd.

We hopen op constructief overleg. De benoeming van de nieuwe bisschop beschouwen we als een hoopgevend teken net als de blijken van morele steun die we regelmatig ervaren. We zullen u blijven informeren en hopen op uw daadwerkelijke hulp en steun als we tot concrete acties over kunnen gaan.

De contactgroep

Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login