Artikelindex

Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden in de Goede Week

Binnen de katholieke liturgische traditie is veel aandacht voor rituelen die de kerkelijke vieringen ondersteunen. Dat geldt voor alle zondagdiensten, maar zeker voor de vieringen in de Goede Week rond het Hoogfeest van Pasen. Ook binnen onze Geloofsgemeenschap in Linden houden we vast aan wat ons vanuit de Schrift en de Traditie is overgeleverd.

De werkgroep liturgie en haar voorgangers wensen u inspirerende momenten toe tijdens deze bijzondere dagen.
Zo 20 maart 10.00 uur Palmzondagviering.

We openen deze viering op het pleintje voor de kerk en wandelen met onze palmtakken de kerk binnen voor de zondagviering aan het begin de Goede week

Voorganger Laurens Koole

Lector Ed Tichelaar

Na afloop is er koffie in De Burcht

Do 24 maart 19.00 uur In de Witte Donderdagviering herdenken we

Het Laatste Avondmaal dat Jezus met de apostelen hield tijdens de laatste avond van zijn leven. Hij riep hen en ons op om hem te blijven gedenken in het samen breken van het brood

Voorganger: Herman van Rhee

Lector: Joost Angenent
Vr 25 maart 19.00 uur In teksten, liederen en gebeden willen we op

deze Goede Vrijdag Jezus volgen in zijn laatste uren. We herdenken zijn weg naar Golgotha. We brengen hulde aan het kruis en leggen bloemen die we zelf hebben meegebracht.

Voorganger: Laurens Koole

Lector: Marie – José Angenent
Op Paaszaterdag wordt in de Sint Martinuskerk te Cuijk om 21.00 uur de Paaswake gevierd met medewerking van zanggroep Creation

Zo 27 maart 10.00 uur Hoogfeest van Pasen

Tijdens de plechtige liturgie herdenken we de verrijzenis van Jezus Christus.

Voorganger: Frans Smulders

Lector: Willemien Selten

Het Gelegenheidskoor zingt tijdens deze viering met dirigent Joost Angenent en

organist Ton Keijzers

HERINNERING VASTENACTIE

In het vorige nummer hebben we over de Vastenactie geschreven. Dit jaar voor Oeganda. Het symboliseert onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor mensen buiten onze kleine wereld want onze hulp is op heel veel plaatsen nodig.

De collectes op Palmzondag en op Paaszondag zijn voor dit doel bestemd.

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login