Artikelindex

We hopen dat iedereen kan zeggen: de voorbereidingen zijn gedaan, we kunnen aan de slag. De nieuwe lente is immers aangebroken. Het weer van de laatste weken laat het ook zien. ’s Nachts nog een beetje nachtvorst maar overdag is het al zo aangenaam dat velen in de tuin aan het werk gaan.
Het blijft een mysterie dat elk jaar de natuur opnieuw ontwaakt en tot leven komt. Of je nu gelooft in de verrijzenis of niet doet er misschien niet zo toe. Pasen betekent: er zijn nieuwe kansen en als we die goed benutten dan leeft Jezus Christus voort in zijn gedachtegoed.
En er is genoeg te doen en nog meer dan genoeg te overdenken. Ik denk dat iedereen als hij wil binnen vijf minuten een lijstje kan maken.
Tegelijkertijd komen we bijna dagelijks weer iets nieuws tegen waar we iets mee moeten. Soms iets in het klein dichtbij maar vaak ook verder weg. De wereld is immers klein: elke aardbeving -waar ook ter wereld- is dezelfde dag nog bij ons in beeld. Zo is ook de vluchtelingencrisis dagelijks in het nieuws. En het lijkt geen probleem meer van ontheemde radeloze vluchtelingen maar ons probleem. Waar of niet: ons wordt gezegd dat onze veiligheid in gevaar is en dat onze welvaart in het gedrang komt. En er worden oplossingen bedacht, waar we ons als beschaafde wereld misschien wel voor moeten schamen en waar we stiekem zelf wel blij mee zijn. Wat is onze rol? Laten we onze stem voldoende horen? Waar kiezen wij voor? De Europese landen lijken zich zelf steeds meer als angstige zelfzuchtige mensen te gedragen en de uitkomst van de deelstaatverkiezingen in Duitsland zou ons tot nadenken moeten aanzetten. Angela Merkel zet gelukkig haar beleid voort, voor zover ik kan inschatten, vanuit haar eigen persoonlijke overtuiging.
Misschien vraagt onze tijd wel te veel van ons. Meer dan ooit -bijna dagelijks- worden we met standpunten en keuzes geconfronteerd. En het is zo verleidelijk gemakkelijk om mee te waaien.
Om met zelfrespect overeind te blijven moeten wij onze eigen uitgangspunten helder voor ogen houden en regelmatig kritisch ijken, zoals we jaarlijks in de vastentijd doen.
Laten we ons kompas met Pasen bijstellen, in de nieuwe lente aan de slag gaan en naar vermogen bijdragen aan het goede.

JvdB


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login