Artikelindex

KERSTMIS EN NIEUWJAAR IN LINDEN
(een terugblik)

Betrokkenheid en Diversiteit
Kerstmis is voor iedere geloofsgemeenschap een Hoogfeest. Meer dan bij andere festiviteiten wordt er naar uitgekeken en worden er veel voorbereidingen getroffen. Uiteraard geldt dat ook voor onze Lindense Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus. De betrokkenheid in ons dorp is groot. Eén oproep om een gelegenheidskoor in het leven te roepen, leverde prachtige gezangen op tijdens de Kerstnachtviering en één avond van onze Gildebroeders zorgde ervoor dat in ons prachtige historische kerkje de Kerstversiering haar plaats kreeg. Dat alles natuurlijk met als grote doel om de gelovigen die samen de viering van Kerstmis beleefden op Kerstavond een warm gevoel te geven in onze Lindense Herberg.

Kerstnacht
‘God krijgt bij ons onderdak’, was de leidende gedachte van deze druk bezochte viering. Een nagenoeg volle kerk, een prachtige stijlvolle viering waarin Laurens Koole voorging. Teksten en muziek pasten naadloos bij elkaar. Het koor en solisten zorgden voor prachtige liederen afgewisseld met kerstliederen,die de kerkgangers mee konden zingen. We hebben vele complimenten mogen ontvangen voor de viering, die misschien het best te omschrijven is met de woorden: ‘traditioneel’ wat betreft licht, warmte, kerstliederen, kerstevangelie en muziek en ook ‘eigentijds’ door het samen vieren, de actuele teksten en het beluisteren enkele minder bekende kerstliederen. Die betrokkenheid kwam ook naar voren in de gulle schenkingen tijdens de collecte voor de Adventsactieprojecten voor Moeder en Kind. De opbrengst was bijna driehonderd euro.

 

kerkdienst

 

Meditatieve Viering
Naast de grote dorpsbetrokkenheid bezint de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus zich op nieuwe vormen van liturgie en Geloofsbeleving. Een mooi voorbeeld daarvan werd op zondag 27 december, de derde Kerstdag, beleefd. Na de gebruikelijke hectiek rond de Kerstdagen werd op deze ochtend gekozen voor stilte, gebed en muziek in een meditatieve viering, voorbereid door Herman van Rhee. Rond het thema ‘Engelen’ werden enkele teksten voorgelezen. Meditatieve gitaarmuziek van onze Lindense gitarist Ed Tichelaar en enkele stukken uit de “Mass for Peace” van Jenkins fungeerden als opstap voor de stiltes bedoeld voor persoonlijke meditatie. De viering was goed bezocht en voldeed aan de verwachtingen van de aanwezigen.

Van Oud naar Nieuw
Die diversiteit kwam ook mooi naar buiten in de inmiddels bijna traditionele Oudejaarsavondviering met bezinning en gebed rond de Zevenarmige kandelaar. De verschillende facetten van onze Geloofsgemeenschap kregen aandacht in overweging en gebed. Voorganger Trees van den Broek haalde bij iedere kaars met een passende tekst of gedicht een aspect van het oude en nieuwe jaar naar voren zoals Gods aanwezigheid, verdriet, dankbaarheid, vrede en goede voornemens. Indrukwekkend was de extra aandacht voor onze eigen Geloofsgemeenschap die nu bedreigd wordt met de mogelijke sluiting van de kerk. Met de gezongen zegebede zoals omschreven in de eerste lezing uit het boek Exodus ging iedereen de jaarwisseling met een goed gevoel en vol vertrouwen tegemoet.

Liturgie in Linden
De vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn mooie voorbeelden van het werk van onze liturgiegroep. Ook los van deze hoogtijdagen zetten zij zich wekelijks in voor een waardige liturgische viering rond het Woord en het Breken van het Brood. Met enige regelmaat is er ook een eucharistieviering in onze kerk. De Lindense Geloofsgemeenschap wil zo iedereen de mogelijkheid bieden om uit een palet aan mogelijkheden de eigen keuzes te maken. Daarbij staat, wat ons betreft, niet het aantal bezoekers aan de vieringen centraal; wél de zorg voor een eigentijdse kijk op en vormgeving aan de Christelijke boodschap van onze kerk in onze wereld. Heel wezenlijk daarbij is de medewerking van de kosters, de groep lectoren en de muzikale ondersteuning van organist Ton Keijzers. Mede daardoor is in de vieringen de betrokkenheid van de aanwezigen voelbaar, zodat de ‘gemeenschap ook echt gevierd wordt’.

We gaan verder
De Contactgroep en Liturgiegroep van onze geloofgemeenschap hadden ervoor gekozen om vóór Kerstmis naar buiten toe niet al te veel aandacht te besteden aan de plannen van het parochiebestuur Heilige Martinus Cuijk voor sluiting van een aantal kerken, waaronder die van Linden. Voor velen in en rond de Lindense geloofsgemeenschap was het presenteren van de notitie “Een nieuwe mantel voor Martinus” een harde dreun. Ons kerkgebouw is voor de geloofsgemeenschap Linden, met leden uit het dorp zelf, maar ook met een aantrekkingskracht over de dorpsgrenzen heen, een sterke inspiratiebron. We willen verder gaan en zullen als geloofsgemeenschap met hart en ziel deelnemen aan het komende overleg. We hopen op en bidden voor een verantwoorde beslissing.
De Contactgroep
(het bovenstaande artikel is een aangepaste versie van een stuk dat we voor De Mantel hebben ingezonden)


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.