Artikelindex

Liturgisch nieuws

De liturgie in de komende weken staat in het teken van de vastentijd, de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd naar Pasen.
In de lezingen ligt het accent op ‘de omkeer die een mens in z'n leven kan maken'. We vergeten daarbij ook niet om ons heen te kijken. Daarom is er ook de Vastenactie, waarmee we laten zien dat het delen een grondgedachte is van ons geloof. Dat past bij ons ideaal: een hemel op aarde voor alle mensen van goede wil, in termen van het oude en nieuwe testament: het Rijk Gods.
Op Aswoensdag 10 februari om 19.00 uur is er een gebedsdienst om het begin van de veertigdagentijd te markeren. Tijdens deze viering wordt het Askruisje opgelegd, een oud symbool van bezinning en inkeer.

In het carnavalsweekend is er op zondag 7 februari geen viering in de kerk.
Er is genoeg gelegenheid te vieren en los te komen van het alledaagse.

VASTENACTIE 2016 TESO IN OEGANDA
In 2016 gaat de aandacht van de Vastenactie uit naar Oeganda, naar het district Teso in het Noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van Teso overlijden mensen daaraan zelfs.

De Vastenactie werkt samen met de plaatselijke projectpartner Socadido. Zij helpen de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én met extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.

Oeganda ligt in Afrika en wordt omgeven door o.a. Soedan, Kenia en Tanzania en is 3,5 keer zo groot als Nederland en België samen. Er wonen ongeveer 33 miljoen mensen, waarvan 84% christelijk is, ongeveer 12% is moslim en 4% van de bevolking hangt een inheemse godsdienst aan.

De Vastenactie in Nederland is per jaar goed voor ruim drie miljoen euro aan inkomsten en na de dip van enkele jaren terug, krabbelt de opbrengst nu weer omhoog.

Wat betekent een bijdrage concreet?

15 euro een school kan 15 fruitbomen planten
30 euro een gezin ontvangt een zak met zaden
50 euro een gezin kan 5 lokaal gebouwde bijenkorven kopen
75 euro een gezin krijgt twee geiten
150 euro is goed voor een met de voet aangestuurde irrigatiepomp
300 euro een groep boeren krijgt training in landbouw- en irrigatietechnieken
500 euro een groep vrouwen kan starten met een business & loangroep

In onze geloofsgemeenschap vindt de inzameling plaats in de Goede Week van 20 – 27 maart. In de volgende Rond de Lindense Toren leest u hoe u kunt bijdragen.

In de vastentijd vinden nog twee activiteiten plaats die passen bij de liturgie.

HET LUCAS EVANGELIE
Op maandag 14 maart een avond over het Lucas Evangelie in De Burcht
Aanvang 19.30 uur, einde 21.45 uur.
De liturgische kalender hanteert in dit kerkelijk jaar als inspiratiebron veelal het Lucas Evangelie. Toen vorig jaar in de liturgie meestal uit het Marcus Evangelie geciteerd werd, belegde de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden een leerzame avond rond dat evangelie. Diezelfde mogelijkheid bieden wij de pastores, liturgische voorgangers en leden van de werkgroepen liturgie ook nu weer.
Op maandagavond 14 maart zal Frans Smulders een uiteenzetting verzorgen over het Lucas Evangelie. Hij benadert op die avond het evangelie niet als een verslag van kaarsfeitelijke gebeurtenissen uit het verleden, maar als ‘midrasj’: actualisering van het Eerste Testament (Tenach). Als een verzameling sterk op het Eerste Testament geënte verhalen met een duidelijke leerfunctie voor ons, mensen van 2016. Alleen door zó naar dit evangelie te kijken, komen de oorspronkelijke bedoelingen van Lucas – wie dat ook geweest moge zijn – aan het Licht.
Iedereen, die geïnteresseerd is, mag deelnemen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Frans Smulders studeerde in Rome (Gregoriana) filosofie en in Nijmegen (Radboud) theologie. Leermeesters van hem waren o.a. Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx. Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het Leerhuis van rabbijn Yehuda Askenazy. Frans Smulders werkte 36 jaar als docent Bijbelkatechese aan de Sg. Stevensbeek en was één van de auteurs van ‘Naderen om te Horen’ (bijbelkatechese uitgegeven door Gooi en Sticht). In onze Lindense Geloofsgemeenschap is Frans Smulders één van de voorgangers.

PASSIE IN DE MUZIEK
Op donderdag 3 maart is er in onze Lambertuskerk een avondbijeenkomst gewijd aan de muziek rond Pasen.
Aanvang 20.00 uur, einde 21.45 uur
Pasen en passietijd zijn voor bijna alle componistenten een grote inspiratiebron geweest. Er is daarom een enorme rijkdom aan “Passie in de muziek”. De Mattheuspassion is het meest bekende voorbeeld.
Joost Angenent en Jan van den Broek willen op deze avond daarvan mooie voorbeelden laten horen en er tegelijkertijd iets over vertellen.
Zij gebruiken als uitgangspunt een programma van Ad Snoeren, die tot een aantal jaren geleden, huiskameravonden rond muziekthema’s verzorgde.
Passiemuziek komt in een kerk nog beter tot zijn recht.
Het gelegenheidskoor is ook uitgenodigd en brengt zo mogelijk zelf ook een of twee liederen ten gehore.
Er is voorzien in een pauze met koffie.


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.