Artikelindex

 

Heel heel lang geleden
hadden mensen een goede reden
om stil te staan
bij de reden van hun bestaan.
Met de boodschap
van engelen
zetten zij hun eerste stap

 

engelHet geheim van de engel

Dwaas zijn mensen die niet in mij geloven,

Zij komen immers niet in mijn geheim

Hun leven kent geen ongebreideld rijm

Zij zijn de smetteloze doven.

Zij houden van al wat tastbaar is

Van effectbejag, van stapels geld

Van blik en plastic vuilnisbelt

Van vast en zeker en gewis.

Ja , ik ben alles wat men niet kan vatten

Alles wat niet leiden kan tot het dwaze kwaad

Doorschijnend als mijn licht gewaad

Laat ik de zeepbel telkenmale spatten

Ik ben de stem die zingt

Het lied dat zacht weerklinkt

De muze die bezinkt

Ik ben een droom

Een sterke droom

van ongebroken ideaal

…ik straal!

 

Thieu van Ingen

 

VREDE OP AARDE VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

De redactie wenst u vrede toe,

niet alleen tijdens een mooi kerstfeest

maar ook in het nieuwe jaar.

 

gildelogoUITNODIGING

Sint Antonius en Mariagilde, Linden

Nieuwjaarsreceptie 2016

Het Sint Antonius en Mariagilde van Linden organiseert op zondag 3 januari 2016 haar Nieuwjaarsreceptie in het Clublokaal // Schietaccomodatie “Het Romeinse Hof” te Linden van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Iedereen uit Linden is hier van harte welkom om met onze gildebroeders en gildezusters het glas te heffen op een voorspoedig, een gelukkig maar vooral een gezond 2016.

Bestuur en leden gilde Linden.

 

 

 

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login