Artikelindex

 

Dank aan onze vrijwilligers
Onze kerkgemeenschap kan niet functioneren zonder de inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar zorgen we er voor dat we als geloofsgemeenschap blijven bestaan en van betekenis blijven. Ook het afgelopen jaar hebben velen zich weer belangeloos en uit betrokkenheid ingezet voor de kerk en onze parochie. Aan al diegenen: hartelijk dank! Deze dank wordt een dezer dagen onderstreept met een kleine attentie.

Paaskaars
Het is gebruik dat de Paaskaars van het voorafgaande jaar wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze parochie. Dit jaar is die eer te beurt gevallen aan Willemien Selten. Willemien is al enige jaren lector in onze diensten en verzorgt de aankleding van onze kerk, onder andere met het maken van de prachtige altaarbloemstukken (samen met Anneriet van Riet). Op 15 november jl., onze parochiedag, mocht Willemien tijdens de dienst de Paaskaars in ontvangst nemen.
Beste Willemien, nogmaals hartelijk dank voor je energieke inzet en betrokkenheid!

Kerststal in de kerk
Ook dit jaar zal ons St. Antonius en Mariagilde een prachtige kerststal opbouwen in de kerk. De stal is een bezienswaardigheid en zorgt voor een extra sfeer in onze kerk. Gilde, hartelijk dank hiervoor!
Op Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december a.s.) tussen 14.00 uur en 16.00 uur is de kerk speciaal open voor de regionale kerstkribbenroute en kan de kerststal worden bewonderd.

Rola en Theo verhuisd
We willen op deze plaats Rola en Theo Emons niet ongenoemd laten. Samen zijn ze inmiddels verhuisd naar Cuijk, maar ze blijven nog actief en betrokken in Linden. Rola als koster en Theo als lid van het gilde en de Slagwerkgroep. Rola en Theo, Linden kan niet zonder jullie en jullie niet zonder Linden. Wij wensen jullie niettemin heel veel geluk toe op jullie nieuwe stek in het nabije Cuijk.

Ten onrechte geen stuk van Linden in De Mantel
In het kerstnummer van De Mantel stond ten onrechte vermeld dat er ”vanuit de Geloofsgemeenschap Linden helaas geen kopij binnengekomen was”. Dat was onjuist want ons stukje was tijdig ingestuurd. Het stuk met de titel “Kerstmis en Oudjaar in Linden” staat inmiddels op de site van de parochie. In elk geval Jammer dat de uitnodiging naar andere parochianen niet is doorgekomen. Hieronder de rectificatie
Rectificatie
Door een fout van mijn kant is helaas de bijdrage van de geloofsgemeenschap Linden niet meegenomen in de Mantel van december. Het spijt ons zeer dat hierdoor de indruk is gewekt dat er geen tekst was aangeleverd, dat was namelijk wel het geval. Daarom hierbij de ingezonden bijdrage, met welgemeende excuses namens de redactie.
Annemarie Emmen

kerstmis3Parochiedag en verhalenbundel
Met veel genoegen zien we terug op onze verlate parochiedag. Een mooie viering en een gezellig samenzijn daarna. Het thema was “Het verhaal gaat verder”. Daarmee werd benadrukt dat - hoe dan ook - het verhaal van Jezus Christus verder zal gaan. Of je gelooft of niet: onze westerse cultuur is een christelijke en in onze cultuur spelen verhalen een belangrijke rol. Tijdens de viering is dan ook een verhalenbundel uitgereikt met allerlei verhalen een sprookje, liedteksten en enkele gedichten, die vermoeden wij voor ieder de moeite waard zijn.
Mocht u interesse hebben in deze bundel, of wilt u nog een extra exemplaar hebben, laat het weten aan Mien Heijnen of Jan van den Broek dan zorgen die dat je het krijgt.
De Contactgroep Heilige Lambertus Linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login