Artikelindex

 

KerkFotoSketcherOnze kerk dicht?
Toen het vorige nummer in de bus viel, - dat was net voor Allerheiligen- kwam het parochiebestuur met een notitie “Een nieuwe Mantel voor Martinus”, waarin naast een pastorale paragraaf een gebouwenplan was opgenomen. In dit gebouwenplan wordt voorgesteld de kerk in Linden te sluiten. In een inlegvel hebben we dit toen gemeld.
Deze notitie was een bespreekversie, die inmiddels is besproken met allerlei groepen. De contactgroep Linden is kritisch over de pastorale paragraaf. Die biedt in onze ogen zo weinig toekomstperspectief. We zijn ook zeer ongelukkig met de voorgestelde sluiting van onze kerk. De contactgroep heeft dat tijdens de gezamenlijke besprekingen duidelijk uitgesproken. Ook heeft de contactgroep een schriftelijke reactie gestuurd. Er is contact geweest met onze vertegenwoordiger in het parochiebestuur, dat zich nu beraadt.
Het lijkt er op dat de contactgroepen van Vianen en Beers de aangekondigde sluiting van hun kerkgebouw gelaten accepteren. De kerk in St Agatha is eigendom van de Kruisheren, zodat die contactgroep geen probleem heeft met het gebouwenplan. De Kerk in Cuijk-Noord is al verkocht aan de gemeente Cuijk en in het nieuw te realiseren MFA komt een ruimte voor de geloofsgemeenschap daar. In Cuijk-centrum en Katwijk blijven de kerken volgens het gebouwenplan in gebruik, zodat de notitie daar in goede aarde valt.
Er zullen zeker nog meer gesprekken volgen onder andere met onze contactpersoon in het parochiebestuur Piet van de Koolwijk. Op 24 januari a.s. om 10.30 uur (na de zondagviering van 9.30 uur) wil de contactgroep iedereen in Linden informeren over de stand van zaken en overleggen over “hoe verder?”. Noteert u dat?


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login