Artikelindex

Vieringen in de Heilige Lambertuskerk Linden

Zondag 20 december 2015
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Toon van Dijk en Lector Willemien Selten
Aansluitend Kerstkoffie met Slagwerkgroep en Gelegenheidskoor ( zie bericht elders in dit blad)
Donderdag 24 december 2015
21.00 uur Kerstnachtviering
Voorganger Laurens Koole en lectoren Trees van den Broek en Mien Heijnen
Deze viering is een traditioneel hoogtepunt in het jaar. In de prachtig versierde kerk met een kerststal op gebouwd door ons gilde vieren we de geboorte van Jezus Christus. Het gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent zal de viering met muziek en zang tot een ‘hoogfeest’ maken.
Zaterdag 26 december 2015
14.00- 16.00 uur Openstelling van de kerk
U kunt de kerststal en kerstversiering in de kerk bekijken met kinderen of kleinkinderen.

Zondag 27 december 2015
10.00 uur Meditatieve Zondagviering
Voorganger Herman van Rhee en Lector Ed Tichelaar
Een viering met muziek en teksten die uitnodigen tot bezinning
Donderdag 31 december 2015
19.00 uur Oudejaarsviering
Voorganger Trees van den Broek en Lector Resy Koole
Het is onze traditie om op oudejaarsavond om 7 uur in onze kerk bij elkaar te komen om stil te staan bij de belangrijke momenten van het afgelopen jaar en om Gods zegen te vragen voor het komende jaar.
We doen dat door 7 kaarsen te ontsteken en bij elke kaars een onderwerp te memoreren met een korte tekst, een gedicht, een lied. Zo sluiten we samen het voorbije jaar waardig af in afwachting van wat komen gaat.

Zondag 3 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Toon van Dijk en Lector Herman van Rhee
Zondag van Drie Koningen
Zondag 10 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Mien Heijnen en Lector Joost Angenent
Zondag 17 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Herman van Rhee en Lector Trees van den Broek
Patroonsfeest Sint Antonius en Maria Gilde Linden
Met medewerking van Zanggroep Creation
Aansluitend koffie drinken in De Burcht

Zondag 24 januari 2016
9.30 uur Zondagviering
Voorganger Theo Lamers en Lector Herman van Rhee
Aansluitend om 10.30 uur bijeenkomst in De Burcht. Tijdens deze bijeenkomst informeert de contactgroep Linden u over de stand van zaken. Op dat moment vindt ook overleg plaats over het vervolg en de toekomst.
Iedereen is van harte welkom.

Zondag 31 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Frans Smulders en Lector Joost Angenent


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login