Artikelindex

kerstmis2KERSTMIS 2015 ANDERS?
De omstandigheden lijken anders dan in voorgaande jaren. Er is nog steeds teveel oorlog, geweld en terreur; in het nieuws vernemen we maar een klein deel. Nu zijn Syrië en enkele landen er omheen voortdurend in het nieuws. Maar ook in verscheidene Afrikaanse landen of delen ervan is de toestand treurig. En in Israel en Palestina is de weg naar vrede nog niet in zicht. Wat is er dan anders?
Het verschil is dat we er moeilijker om heen kunnen kijken. De vluchtelingen, met name uit Syrie, kloppen aan onze deuren na een lange en vaak riskante reis. Op hoop van zegen hebben ze alles achtergelaten omdat ze geen toekomst meer zagen in hun land, dat door geweld en barbaarse terreur in een puinhoop is veranderd.
Het verschil is ook dat we moeten erkennen dat ons leefmilieu bedreigd wordt door klimaatverandering en dat heeft concrete consequenties voor onze leefwijze.

Omdat het dichter bij ons komt, kunnen we niet anders dan de handen uit de mouwen steken als het op ons pad komt, of een standpunt innemen want ik denk dat beschaamd zwijgen niet altijd voldoende is. Discussies over randverschijnselen, die er ook zijn, spelen een te dominante rol en worden misbruikt om onze eigen onwil te maskeren. Er gebeurt veel goeds in Nederland, we zien veel mooie initiatieven om vluchtelingen een goede opvang te bieden maar ook trieste dieptepunten van onze beschaving, die ons de zin in Kerstmis dreigen te ontnemen.

Toch wordt het opnieuw Kerstmis in ons veilige land.
Kerstmis is het feest van mensen “van goede wil”. De geboorte van het nieuwe leven biedt nieuwe kansen en is bij uitstek het symbool van hoop.

Mensen “van goede wil” laten zien dat de droom van vrede en gerechtigheid geen dwaze afwijking is maar de weg naar de toekomst. Het goede is sterker dan het kwade.

Met dat geloof mag je zingen,
Met dat geloof kun je bidden,
Met dat geloof krimpen angst en zorgen
Met dat geloof kun je met vrede in het hart Kerstmis vieren.

Mensen van goede wil:
Een zalig Kerstfeest toegewenst!

JvdB


Vieringen in de Heilige Lambertuskerk Linden

Zondag 20 december 2015
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Toon van Dijk en Lector Willemien Selten
Aansluitend Kerstkoffie met Slagwerkgroep en Gelegenheidskoor ( zie bericht elders in dit blad)
Donderdag 24 december 2015
21.00 uur Kerstnachtviering
Voorganger Laurens Koole en lectoren Trees van den Broek en Mien Heijnen
Deze viering is een traditioneel hoogtepunt in het jaar. In de prachtig versierde kerk met een kerststal op gebouwd door ons gilde vieren we de geboorte van Jezus Christus. Het gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent zal de viering met muziek en zang tot een ‘hoogfeest’ maken.
Zaterdag 26 december 2015
14.00- 16.00 uur Openstelling van de kerk
U kunt de kerststal en kerstversiering in de kerk bekijken met kinderen of kleinkinderen.

Zondag 27 december 2015
10.00 uur Meditatieve Zondagviering
Voorganger Herman van Rhee en Lector Ed Tichelaar
Een viering met muziek en teksten die uitnodigen tot bezinning
Donderdag 31 december 2015
19.00 uur Oudejaarsviering
Voorganger Trees van den Broek en Lector Resy Koole
Het is onze traditie om op oudejaarsavond om 7 uur in onze kerk bij elkaar te komen om stil te staan bij de belangrijke momenten van het afgelopen jaar en om Gods zegen te vragen voor het komende jaar.
We doen dat door 7 kaarsen te ontsteken en bij elke kaars een onderwerp te memoreren met een korte tekst, een gedicht, een lied. Zo sluiten we samen het voorbije jaar waardig af in afwachting van wat komen gaat.

Zondag 3 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Toon van Dijk en Lector Herman van Rhee
Zondag van Drie Koningen
Zondag 10 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Mien Heijnen en Lector Joost Angenent
Zondag 17 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Herman van Rhee en Lector Trees van den Broek
Patroonsfeest Sint Antonius en Maria Gilde Linden
Met medewerking van Zanggroep Creation
Aansluitend koffie drinken in De Burcht

Zondag 24 januari 2016
9.30 uur Zondagviering
Voorganger Theo Lamers en Lector Herman van Rhee
Aansluitend om 10.30 uur bijeenkomst in De Burcht. Tijdens deze bijeenkomst informeert de contactgroep Linden u over de stand van zaken. Op dat moment vindt ook overleg plaats over het vervolg en de toekomst.
Iedereen is van harte welkom.

Zondag 31 januari 2016
10.00 uur Zondagviering
Voorganger Frans Smulders en Lector Joost Angenent


 

KerkFotoSketcherOnze kerk dicht?
Toen het vorige nummer in de bus viel, - dat was net voor Allerheiligen- kwam het parochiebestuur met een notitie “Een nieuwe Mantel voor Martinus”, waarin naast een pastorale paragraaf een gebouwenplan was opgenomen. In dit gebouwenplan wordt voorgesteld de kerk in Linden te sluiten. In een inlegvel hebben we dit toen gemeld.
Deze notitie was een bespreekversie, die inmiddels is besproken met allerlei groepen. De contactgroep Linden is kritisch over de pastorale paragraaf. Die biedt in onze ogen zo weinig toekomstperspectief. We zijn ook zeer ongelukkig met de voorgestelde sluiting van onze kerk. De contactgroep heeft dat tijdens de gezamenlijke besprekingen duidelijk uitgesproken. Ook heeft de contactgroep een schriftelijke reactie gestuurd. Er is contact geweest met onze vertegenwoordiger in het parochiebestuur, dat zich nu beraadt.
Het lijkt er op dat de contactgroepen van Vianen en Beers de aangekondigde sluiting van hun kerkgebouw gelaten accepteren. De kerk in St Agatha is eigendom van de Kruisheren, zodat die contactgroep geen probleem heeft met het gebouwenplan. De Kerk in Cuijk-Noord is al verkocht aan de gemeente Cuijk en in het nieuw te realiseren MFA komt een ruimte voor de geloofsgemeenschap daar. In Cuijk-centrum en Katwijk blijven de kerken volgens het gebouwenplan in gebruik, zodat de notitie daar in goede aarde valt.
Er zullen zeker nog meer gesprekken volgen onder andere met onze contactpersoon in het parochiebestuur Piet van de Koolwijk. Op 24 januari a.s. om 10.30 uur (na de zondagviering van 9.30 uur) wil de contactgroep iedereen in Linden informeren over de stand van zaken en overleggen over “hoe verder?”. Noteert u dat?


 

Dank aan onze vrijwilligers
Onze kerkgemeenschap kan niet functioneren zonder de inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar zorgen we er voor dat we als geloofsgemeenschap blijven bestaan en van betekenis blijven. Ook het afgelopen jaar hebben velen zich weer belangeloos en uit betrokkenheid ingezet voor de kerk en onze parochie. Aan al diegenen: hartelijk dank! Deze dank wordt een dezer dagen onderstreept met een kleine attentie.

Paaskaars
Het is gebruik dat de Paaskaars van het voorafgaande jaar wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze parochie. Dit jaar is die eer te beurt gevallen aan Willemien Selten. Willemien is al enige jaren lector in onze diensten en verzorgt de aankleding van onze kerk, onder andere met het maken van de prachtige altaarbloemstukken (samen met Anneriet van Riet). Op 15 november jl., onze parochiedag, mocht Willemien tijdens de dienst de Paaskaars in ontvangst nemen.
Beste Willemien, nogmaals hartelijk dank voor je energieke inzet en betrokkenheid!

Kerststal in de kerk
Ook dit jaar zal ons St. Antonius en Mariagilde een prachtige kerststal opbouwen in de kerk. De stal is een bezienswaardigheid en zorgt voor een extra sfeer in onze kerk. Gilde, hartelijk dank hiervoor!
Op Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december a.s.) tussen 14.00 uur en 16.00 uur is de kerk speciaal open voor de regionale kerstkribbenroute en kan de kerststal worden bewonderd.

Rola en Theo verhuisd
We willen op deze plaats Rola en Theo Emons niet ongenoemd laten. Samen zijn ze inmiddels verhuisd naar Cuijk, maar ze blijven nog actief en betrokken in Linden. Rola als koster en Theo als lid van het gilde en de Slagwerkgroep. Rola en Theo, Linden kan niet zonder jullie en jullie niet zonder Linden. Wij wensen jullie niettemin heel veel geluk toe op jullie nieuwe stek in het nabije Cuijk.

Ten onrechte geen stuk van Linden in De Mantel
In het kerstnummer van De Mantel stond ten onrechte vermeld dat er ”vanuit de Geloofsgemeenschap Linden helaas geen kopij binnengekomen was”. Dat was onjuist want ons stukje was tijdig ingestuurd. Het stuk met de titel “Kerstmis en Oudjaar in Linden” staat inmiddels op de site van de parochie. In elk geval Jammer dat de uitnodiging naar andere parochianen niet is doorgekomen. Hieronder de rectificatie
Rectificatie
Door een fout van mijn kant is helaas de bijdrage van de geloofsgemeenschap Linden niet meegenomen in de Mantel van december. Het spijt ons zeer dat hierdoor de indruk is gewekt dat er geen tekst was aangeleverd, dat was namelijk wel het geval. Daarom hierbij de ingezonden bijdrage, met welgemeende excuses namens de redactie.
Annemarie Emmen

kerstmis3Parochiedag en verhalenbundel
Met veel genoegen zien we terug op onze verlate parochiedag. Een mooie viering en een gezellig samenzijn daarna. Het thema was “Het verhaal gaat verder”. Daarmee werd benadrukt dat - hoe dan ook - het verhaal van Jezus Christus verder zal gaan. Of je gelooft of niet: onze westerse cultuur is een christelijke en in onze cultuur spelen verhalen een belangrijke rol. Tijdens de viering is dan ook een verhalenbundel uitgereikt met allerlei verhalen een sprookje, liedteksten en enkele gedichten, die vermoeden wij voor ieder de moeite waard zijn.
Mocht u interesse hebben in deze bundel, of wilt u nog een extra exemplaar hebben, laat het weten aan Mien Heijnen of Jan van den Broek dan zorgen die dat je het krijgt.
De Contactgroep Heilige Lambertus Linden


Tijdens het symposium van 22 november 2015 'Oost West Thuis Niet Best' over vluchtelingen in Schouwburg Cuijk sprak Gert Frantzen, oud-journalist van De Gelderlander onderstaande column uit, die voor zichzelf spreekt.


Hoe het voelt
'Hoe weet ik wat de vluchteling voelt?', vroeg ik aan de spiegel. En de spiegel zei: 'Maak je liever druk om vrouw en kinderen. Laat ze hun boeltje bij elkaar pakken en haast je. Laat ze de pannen niet vergeten. En je oude moeder, leg ze op een slee en laat je os die slee trekken. Zeg tegen je vrouw dat ze de vloer van de hut niet hoeft aan te vegen, de rouwdouwers die zo meteen over de drempel komen, zullen zich niet storen aan het stof. Haast je. Verlaat je dorp en trek westwaarts, zo snel je kunt en zo ver je kunt.'
Nog voordat ik mijn mond kan openen om te vragen waarom, zegt de spiegel: 'Vraag niet waarom, maar kijk naar buiten. Als je goed kijkt, zie je aan de einder de stofwolken die de troepen van Attilla de Hun opwerpen. Ze rijden sneller dan jij denken kunt. Haast je. Haast je en verlaat je geboortegrond. En als je ver genoeg verwijderd bent van dat stukje grond dat jij als het jouwe beschouwt, dat je met je zweet hebt bewaterd als het te droog was, dat het ene jaar te gierig was om je wat korrels graan te gunnen en het andere jaar zelfs de honger van je buren stillen deed, als je ver genoeg verwijderd bent en je een beetje veilig weet, bedwing dan de neiging en kijk niet om. Laat een rookkolom die opstijgt uit je dorp niet het laatste beeld zijn dat je herinnert aan je geboortegrond.'

Maar ik voelde niets. Dus ik vroeg het nogmaals aan de spiegel. 'Wat voel ik als ik een vluchteling ben?' En de spiegel antwoordde: 'Stop met piekeren over hoe het voelt. Maak je liever druk om je hachje. Dat je vannacht de Bartholomeusnacht hebt overleefd, biedt geen zekerheid voor de toekomst. De moordenaars rusten uit, misschien hebben ze het bloed van hun messen geveegd, maar ze hebben hun wapens niet opgeborgen. Verloochen je geloof... of pak je boeltje. Sluip, nu het donker nog heerst in de straten van Parijs, de stad uit. Luister niet naar de jammerklachten die zich losmaken van de muren waarachter zwaargewonde geloofsgenoten een vergeefse strijd voeren met de dood. Wees wijs en maak je uit de voeten, trek naar het noorden, naar de republiek waar wie je bent en wat je gelooft wordt gerespecteerd. En ik geef je één goede raad: als je straks de stad achter je laat, kijk niet om. De kleur van de opkomende zon die de contouren van Parijs zal doen oplichtten, zal je te veel herinneren aan het bloed dat je vannacht hebt zien stromen.'

vluchtelingIk wist nog steeds niet hoe het voelt om een vluchteling te zijn, ik was nog steeds op zoek naar de vluchteling in mezelf. Ik kon er niet van slapen. En toen ik dacht dat ik wakker lag, verscheen in een droom mijn moeder. Ik zeg: 'Moeder, hoe heb je je bevrijd uit dat diepe graf?' Maar ze negeert mijn vraag en zegt: 'Ik moet opschieten.' Ik zeg: 'Wat zie je er jong uit en toch, het spijt me dat ik het zeggen moet, zo dik...'
'Ja maar...', zegt ze. 'Ik heb drie truien aan. En daar een jas overheen en nog een. We mogen niets meenemen, alleen de kleren om ons lijf, zo is ons gezegd. Ik moet me haasten. Ik moet mijn kleine zusjes nog aankleden en mijn moeder nog helpen zoeken want ze kan haar gebedenboek nergens vinden. Ze zeggen dat op het kerkplein een vrachtwagen voor ons klaarstaat. Ze zeggen dat de Tommies ons naar veiliger gebied zullen brengen, ergens diep in Brabant. Vannacht hebben de Duitsers vanaf de overkant van de rivier weer granaten op ons afgevuurd. Gisteren zijn vier jonge mannen in een auto vlak bij ons huis op een Duitse mijn gereden. Twee zijn dood. Ik weet niet waar we naartoe gaan, weet niet wanneer we terugkomen, óf we terugkomen. En wie geeft de kippen voer? Als ik straks mijn geboortehuis verlaat, met niets als de kleren aan mijn lijf als bagage, met een kleine op de arm en mijn jammerende moeder aan mijn zij, ik weet niet of ik me dan durf om te draaien. Ik ben zo bang dat wat ik zie, ik nooit meer terug zal zien.'

Ik begon te voelen wat het is om een vluchteling te zijn. Ik zeg tegen de spiegel: 'Misschien dat ik het weet', waarop de spiegel zegt: 'Wat doet het ertoe om te weten wat het voelt om een vluchteling te zijn. Mag ik jou eens een vraag stellen?', zegt de spiegel. 'Is goed', zeg ik, 'stel je vraag.'
'Is er iets wat je dierbaar is?', vraagt de spiegel. 'Natuurlijk', antwoord ik. 'Mijn vrouw, mijn kinderen.' 'En', zeg ik, nadat ik me in mijn arm heb geknepen om te voelen of mijn lijf er nog was: 'En mijn lijf'.
'Dan is het goed', zegt de spiegel. 'Zolang je iets hebt om voor te leven, heb je iets om voor te vluchten. En onthoud: je hoeft geen vluchteling te zijn geweest om er een te worden


 

Adventsactie
Graag herinneren wij u aan de Adventsactie 2015, die als motto heeft Moeder en Kind. De opbrengst van de collecte tijdens de Kerstavondviering is bestemd voor allerlei projecten over de gehele wereld met dit motto. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks een gift overmaken. Folders van de actie liggen achter in de kerk. Uw vrijgevigheid helpt.

slagwerkgroep20 december derde zondag van de maand
Kerstconcert Slagwerkgroep en Gelegenheidskoor

Op zondag 20 december om 11.00 uur treden de slagwerkgroep Linden en het gelegenheidskoor ook uit Linden op tijdens het eerste kerstconcert. Dat betekent dat het koffiedrinken op de derde zondag van de maand extra feestelijk wordt. Er is zoals gebruikelijk bij dit concert gratis koffie en gebak uit eigen keuken.
Net als in voorgaande jaren mogen we iets moois verwachten. De samenwerking met het gelegenheidskoor dat een deel uit het kerstrepertoire ten gehore brengt, geeft extra cachet.
Tijdens het concert vindt ook de trekking van de loterij plaats. De opbrengst is voor de kas van de slagwerkgroep.
U bent van harte welkom

Gaudete, De Ghesellen en Creation vieren “Kerst met elkaar”
Ook op 20 december om 19 uur vindt in de Schouwburg Cuijk de Kerstvoorstelling ‘Kerst met elkaar’ plaats van de Harmonie Gaudete in Domino, toneelvereniging de Ghesellen van St Maerten en Zanggroep Creation. Een unieke samenwerking van drie disciplines die elkaar vinden en mensen weten te binden in het thema rond kerst.
De voorstelling duurt circa anderhalf uur en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden. De opbrengst van de deurcollecte is, na aftrek van kosten, bestemd voor het Rode Kruis dat zich inzet voor hulp aan vluchtelingen.
In een afwisselend programma komen zowel traditionele als moderne kerstliederen voorbij. Zowel de warme sfeer van kerst als de eenzaamheid die mensen, juist ook in die dagen kunnen voelen, worden belicht. Kerst in al haar facetten.
U bent van harte welkom!

Derde Kerstdag meditatieve viering
Op zondagmorgen 27 december om 10.00 uur bent u allen uitgenodigd om deel te nemen aan een meditatieve viering in onze heilige Lambertus kerk in Linden. Tijdens dit uurtje dat in het teken zal staan van ‘Engelen’ overheersen muziek en teksten die tot overweging uitnodigen.
Engelen: in het kerstverhaal vliegen ze volop rond en zorgen ze er voor dat het Kind in de kribbe met Hemelse Gloria wordt omringd. Engelen – beschermend, waarschuwend of strijdend. Vaak vluchtig of vliegend, ongrijpbaar. We kennen ze van schilderijen en we zingen over ze, vooral in kerstliederen. Ook in de verhalen rond Jezus’ geboorte zijn ze nadrukkelijk aanwezig: ze verkondigen de blijde boodschap vanaf het eerste moment. Soms zijn ze ook op kousenvoeten aanwezig in ons leven of kijken ze vanaf onze schouder mee als onze beschermengel.

Zanggroep Creation te gast
Al eerder waren de leden van Zanggroep Creation te gast bij ons in Linden. Samen met voorganger Cor Maas verzorgden zij dan de zondagviering. Het gemengde koor, dat bestaat uit ongeveer 20 leden, heeft een breed repertoire van drie- of vierstemmige muziek. Creation verleent haar medewerking aan kerkelijke vieringen in St. Agatha en in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Daarnaast zingt het koor regelmatig op andere plaatsen en op verschillende momenten.
Op zondagmorgen 17 januari 2016 zingt Zanggroep Creation om 10.00 uur tijdens onze zondagviering in onze Heilige Lambertuskerk. Op die dag viert ook ons Sint Antonius en Maria Gilde Linden haar Patroondag. Het feest van de heilige Antonius Abt (wij zeggen meestal de heilige Antonius met het varken) wordt op 17 januari in het kerkelijk jaar gevierd. Aansluitend is er samen met het koor tijd voor koffie in De Burcht.

Volgende nummer
Het volgende nummer komt in de eerste week van februari januari uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 27 januari a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


El Caganer in onze kerststal
Sinds onze Kerstvakantie een paar jaar geleden in Barcelona staat in onze Kerststal een Caganer tot groot vermaak van onze kleinkinderen. Ons viel op dat in de Catalaanse kerststallen ergens verscholen achter een boom dit beeldje te vinden was. We hebben er een paar gekocht en mee naar huis genomen. Op de middelbare school waar ik les gaf, studeerde ook een meisje dat oorspronkelijk uit Catalonië kwam. Zij heeft over de betekenis van het beeldje navraag gedaan bij haar familie en ze kwam met het volgende verhaal.

caganerOp een marmeren reliëf uit de 17e eeuw staan Maria met het kindje Jezus afgebeeld met op de achtergrond de bergen van Montserrat. Allerlei personages komen op die afbeelding voor. In een bocht achter een boom verborgen doet ‘El Caganer’ z’n behoefte. De voorbijgangers zijn niet gechoqueerd of boos, want hij geeft terug aan de aarde wat hij van haar gekregen heeft. Hij bemest zo de grond en maakt haar weer vruchtbaar voor de oogst van het volgend jaar. Daarom wordt El Caganer gezien als het symbool van gezondheid, voorspoed en Kerstgeluk.
Ans en Herman van Rhee


 

Heel heel lang geleden
hadden mensen een goede reden
om stil te staan
bij de reden van hun bestaan.
Met de boodschap
van engelen
zetten zij hun eerste stap

 

engelHet geheim van de engel

Dwaas zijn mensen die niet in mij geloven,

Zij komen immers niet in mijn geheim

Hun leven kent geen ongebreideld rijm

Zij zijn de smetteloze doven.

Zij houden van al wat tastbaar is

Van effectbejag, van stapels geld

Van blik en plastic vuilnisbelt

Van vast en zeker en gewis.

Ja , ik ben alles wat men niet kan vatten

Alles wat niet leiden kan tot het dwaze kwaad

Doorschijnend als mijn licht gewaad

Laat ik de zeepbel telkenmale spatten

Ik ben de stem die zingt

Het lied dat zacht weerklinkt

De muze die bezinkt

Ik ben een droom

Een sterke droom

van ongebroken ideaal

…ik straal!

 

Thieu van Ingen

 

VREDE OP AARDE VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

De redactie wenst u vrede toe,

niet alleen tijdens een mooi kerstfeest

maar ook in het nieuwe jaar.

 

gildelogoUITNODIGING

Sint Antonius en Mariagilde, Linden

Nieuwjaarsreceptie 2016

Het Sint Antonius en Mariagilde van Linden organiseert op zondag 3 januari 2016 haar Nieuwjaarsreceptie in het Clublokaal // Schietaccomodatie “Het Romeinse Hof” te Linden van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Iedereen uit Linden is hier van harte welkom om met onze gildebroeders en gildezusters het glas te heffen op een voorspoedig, een gelukkig maar vooral een gezond 2016.

Bestuur en leden gilde Linden.

 

 

 

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login