Artikelindex

Het is herfst en de winter nadert. In het kerkelijk jaar altijd het moment waarop het ‘oude jaar’ wordt aangekondigd en het nieuwe jaar bij het begin van de advent op zondag 29 november haar opwachting maakt. Tot die tijd wordt ons in de liturgie vooral voorgehouden hoe we moeten leven wanneer we werkelijk volgeling van Christus willen zijn. De evangelist Marcus beschrijft dat heel duidelijk en zijn verhaal is onze leidraad in de komende weken.

Binnen onze Geloofsgemeenschap vieren we iedere zondag liturgie. Achterin dit blad vindt u de diverse diensten, waarbij u zoals altijd van harte wordt uitgenodigd. We willen daarnaast uw speciale aandacht vragen voor enkele bijzondere vieringen in deze periode.

Allereerst de Allerheiligen en Allerzielen viering. Op beide dagen staan we bij deze gedenkdagen stil. Op zondagmorgen 1 november vieren we Allerheiligen en op maandagavond 2 november om 19.00 uur staan onze dierbare overledenen centraal in ons gebed en in de overwegingen op deze Allerzielendag. Als de weersomstandigheden het toelaten hopen we aansluitend ook nog het kerkhof te bezoeken. De kerkhofploeg draagt zorg voor de verzorging van deze rustplaats en het Gilde is op de avond zelf aanwezig om met kaarslicht bij te schijnen.

Op zondag 15 november vieren we de Dag van onze Geloofsgemeenschap. Normaliter was de derde zondag in september rond het Lambertusfeest de geëigende datum, maar in verband met de heropening van De Burcht is ons feest na goed overleg verplaatst. We beginnen die dag natuurlijk met een viering in onze kerk. Centraal daarin zal staan dat we veel hebben om dankbaar voor te zijn en nog wel meer redenen hebben om elkaar vast te houden. We willen in Linden en in onze omgeving uitdragen dat we een levende geloofsgemeenschap zijn! Na afloop van de viering in de kerk staat een extra feestelijke bijeenkomst in De Burcht op het programma. Daarover leest u elders in dit blad meer.

Op zondag 29 november begint alweer de Advent met de voorbereiding op het Kerstfeest. Ook daarover staat een oproep in dit blad in verband met de mogelijke heroprichting van een koortje. Op donderdagavond 24 december vieren we om 21.00 uur feestelijk de Geboorte van Christus met gebed en zang.

Herman van Rhee, namens de Voorgangsters / Voorgangers


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.