Artikelindex

Allerheiligen is een feest dat vermoedelijk nog voor weinigen betekenis heeft. Het gaat om de heiligen en we denken dan aan de heiligen die we kennen van vroeger, toen ze werden vereerd en op een voetstuk stonden. Nu zijn ze van hun voetstuk gevallen omdat wij veelal geen reden meer zien om heiligen nog te vereren. Natuurlijk: vele heiligen zijn door de heiligenverhalen ook erg ongeloofwaardig geworden en het martelaarschap is alleen nog populair in culturen die sommigen achterlijk noemen. Heiligen lijken alleen nog van kunsthistorische waarde.

De verering nam soms ook dwaze vormen aan. Dat is overigens menselijk: ook wij plaatsen bijvoorbeeld onze sporthelden heel snel op een voetstuk. En het smullen van allerlei details via tijdschriften en media is even goed een vorm van verering en verdwazing. Voor zover ze als voorbeeld dienen voor jonge sportmensen lijkt me er weinig mis mee. Het probleem is eerder dat we de realiteit en de betrekkelijkheid uit het oog verliezen.

Voor sommige mensen hebben heiligen nog wel betekenis omdat ze als voorbeeld dienen of symbool zijn van iets waar ze heel erg aan hechten. Anderen vinden inspiratie bij grote mensen uit de moderne geschiedenis als Mandela, Moeder Teresa of Gandhi.

Het feit dat velen geen heiligen en andere voorbeelden meer zoeken of kennen heeft misschien ook wel te maken met ons zelfvertrouwen. Ons individualisme en ons vertrouwen in eigen kunnen maken ons zelfbewuster en sterker maar kunnen er ook de oorzaak van zijn dat we te weinig om ons heen kijken en te weinig kritisch naar onszelf zijn. Net als bij sport moet je trainen en leren om beter te worden. Ook als je alleen je peil wilt handhaven moet je oefenen. Eigenlijk je hele leven lang want voordat je het weet verslechtert je conditie, word je lui en zelfgenoegzaam. Ons zelfvertrouwen moet niet overgaan in zelfoverschatting. Zoek eens voorbeelden en vergelijk: een oefening in bescheidenheid kan nooit kwaad. Vind de juiste balans.

Allerzielen spreekt mensen veel meer aan. We herdenken dan onze geliefde doden. We missen ze en voelen nog verdriet. Als we kunnen, staan we stil bij wat ze voor ons betekend hebben en wat we van hun voorbeeld geleerd hebben. Het zijn onze heiligen, die we vanwege hun goede en mooie kanten op een voetstuk mogen plaatsen.

JvdB


Het is herfst en de winter nadert. In het kerkelijk jaar altijd het moment waarop het ‘oude jaar’ wordt aangekondigd en het nieuwe jaar bij het begin van de advent op zondag 29 november haar opwachting maakt. Tot die tijd wordt ons in de liturgie vooral voorgehouden hoe we moeten leven wanneer we werkelijk volgeling van Christus willen zijn. De evangelist Marcus beschrijft dat heel duidelijk en zijn verhaal is onze leidraad in de komende weken.

Binnen onze Geloofsgemeenschap vieren we iedere zondag liturgie. Achterin dit blad vindt u de diverse diensten, waarbij u zoals altijd van harte wordt uitgenodigd. We willen daarnaast uw speciale aandacht vragen voor enkele bijzondere vieringen in deze periode.

Allereerst de Allerheiligen en Allerzielen viering. Op beide dagen staan we bij deze gedenkdagen stil. Op zondagmorgen 1 november vieren we Allerheiligen en op maandagavond 2 november om 19.00 uur staan onze dierbare overledenen centraal in ons gebed en in de overwegingen op deze Allerzielendag. Als de weersomstandigheden het toelaten hopen we aansluitend ook nog het kerkhof te bezoeken. De kerkhofploeg draagt zorg voor de verzorging van deze rustplaats en het Gilde is op de avond zelf aanwezig om met kaarslicht bij te schijnen.

Op zondag 15 november vieren we de Dag van onze Geloofsgemeenschap. Normaliter was de derde zondag in september rond het Lambertusfeest de geëigende datum, maar in verband met de heropening van De Burcht is ons feest na goed overleg verplaatst. We beginnen die dag natuurlijk met een viering in onze kerk. Centraal daarin zal staan dat we veel hebben om dankbaar voor te zijn en nog wel meer redenen hebben om elkaar vast te houden. We willen in Linden en in onze omgeving uitdragen dat we een levende geloofsgemeenschap zijn! Na afloop van de viering in de kerk staat een extra feestelijke bijeenkomst in De Burcht op het programma. Daarover leest u elders in dit blad meer.

Op zondag 29 november begint alweer de Advent met de voorbereiding op het Kerstfeest. Ook daarover staat een oproep in dit blad in verband met de mogelijke heroprichting van een koortje. Op donderdagavond 24 december vieren we om 21.00 uur feestelijk de Geboorte van Christus met gebed en zang.

Herman van Rhee, namens de Voorgangsters / Voorgangers


Eind september overleed Cees Michielse, bij ons het meest bekend als pastoor van Cuijk Noord en St Agatha. Hij verving bij ons Piet Vermeeren als het nodig was en ging vorig jaar in Linden nog voor bij de begrafenis van Gerrit van Raay. Hij was een zielsverwant van Piet Vermeeren en met volledige overgave pastor, een goede herder waarop ieder een beroep kon doen, een herder die pastoraal nabij was. Als voorganger maakte hij in vieringen en daarbuiten contact met mensen. Niet voor niets werden de diensten in de St Maartenshof zo goed bezocht.

Er is al het nodige gezegd ter gelegenheid van zijn overlijden. Vele mensen zullen Cees heel erg missen. Voor hen gaf hij de kerk betekenis en inhoud. Zijn voorbeeld mag best met Allerheiligen herdacht worden.


Het overlijden van Marc Straten is nog niet in het geheugen opgeslagen zo vers nog. Het was een schok dat hij zo plotseling uit ons midden ging. Samen met Ineke stond hij midden in Linden. Hij had zoals we dat noemen uitstraling: zijn ogen glommen altijd; hij was dichtbij de aarde en verstond de kunst van leven en delen. Linden veroorzaakte op weg naar het afscheid een file naar Nijmegen; zovelen wilden daarbij aanwezig zijn. Voor Ineke, de kinderen en ook voor zijn Moeder Toos zal dat een grote troost zijn. Toch ziet hun leven er plotseling helemaal anders uit: “Het was niet volgens afspraak”

Wij wensen hen allen heel veel kracht toe.

Op het gedachtenisprentje stond een mooie tekst:

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart

en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.


Beste parochianen,

Op zondag 15 november aanstaande vieren wij onze jaarlijkse parochiedag. Een dag waarbij wij stil willen staan bij al het goede wat ons bindt als geloofsgemeenschap.

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Met name door de inzet van vele vrijwilligers zorgen we er voor dat we als geloofsgemeenschap blijven bestaan en van betekenis blijven.Het thema voor de parochiedag is dan ook: Het verhaal gaat verder.

Wij beginnen deze zondag met een viering in onze kerk om 10.00 uur. In deze viering willen wij ook de paarskaars uitreiken aan een van de vrijwilligers uit onze parochie, als bijzondere blijk van dank voor de inzet voor onze geloofsgemeenschap.Aansluitend is er een samenzijn in De Burcht. We genieten van een kop koffie met vlaai en er wordt een drankje geschonken.
Maar u krijgt dan ook iets moois mee, dat past in het thema: een bundel samengesteld uit inspirerende verhalen ook van mensen uit onze geloofsgemeenschap.
U bent allen van harte welkom op 15 november a.s.!

De contactgroep geloofsgemeenschap Linden.


 

Er is bijna altijd ook een probleem als er van buiten om hulp gevraagd wordt”

We worden overspoeld met nieuws over vluchtelingen. Alleen om die reden lijkt het al of we helemaal overlopen worden door vluchtelingen. We bespreken alle 33 kanten van het probleem en we hebben begrip voor mensen die in vluchtelingen vooral potentiële verkrachters zien of op zijn minst economische profiteurs. Maar we vergeten het eigenlijke probleem: de meeste vluchtelingen hebben nauwelijks een keuze: als ze veiligheid en een toekomstperspectief willen, kunnen ze niet in hun land blijven. Die zoeken ze elders en soms ook bij ons.

Het is deprimerend als je bedenkt dat in zo’n groot deel van de wereld niet meer valt te leven vanwege oorlog, onderlinge haat, terreur of troosteloze armoede. Nu is de aandacht vooral gericht op het Midden-Oosten maar ook in een groot deel van Afrika spelen zich nog steeds dagelijks ten hemel schreiende taferelen af; ze zijn alleen niet in het nieuws omdat het journalistenleger zich daar nu niet mee bezig houdt. De mensheid zou niet mogen toestaan, wat er allemaal gebeurt. Het is de schaal die het onbevattelijk en bijna onoplosbaar maakt. Ik denk dat de oorzaken dieper liggen dan we beseffen maar heb de oplossing ook niet. Ik weet wel dat vele vluchtelingen afhankelijk zijn van onze hulp en gastvrijheid. Ik voel me beschaamd en weet er eigenlijk geen raad mee.

Een waar gebeurd verhaal uit onze familie maakt het ‘vluchteling zijn’ tastbaar.

Ik ben de jongste van elf kinderen en was nog niet geboren toen zich het volgende afspeelde. In 1944 moest mijn moeder met tien kinderen worden geëvacueerd uit Lent vanwege de strijd om de Waalbrug in Nijmegen. Mijn vader moest blijven op het “manneneiland” omdat hij een rol speelde bij het in bedrijf houden van de elektriciteitscentrale van de PGEM. In spoorwegwagons werden zij op transport gesteld naar België. Mijn moeder in een aparte wagon bestemd voor moeders met heel kleine kinderen; mijn jongste zus van drie maanden kreeg nog borstvoeding en dat kon niet in het openbaar. De paniek sloeg pas echt toe toen een aantal treinwagons werd afgekoppeld en de negen kinderen mama kwijt waren en mama haar negen andere kinderen. Het kwam uiteindelijk weer in orde maar het waren meer dan bange uren. Herenigd bij hun eindstation moesten ze in het donker net als iedereen nog een flink eind lopen; de twee oudsten droegen de veilingkist met daarin mijn jongste babyzusje. Dat eentje die kist even losliet zodat zij over straat rolde is achteraf gezien bijna bijzaak. Na aankomst in Hasselt moest iedereen ergens worden ondergebracht; er waren geen opvangcentra. Niemand wilde mama met haar tien kinderen. Zij bleven als laatste staan. Uiteindelijk heeft de pastoor zich

over hen ontfermd. Zij mochten naar de pastorie maar tegen de zin van de twee ‘pastoorsmeiden’. Eén daarvan kon het niet nalaten te zeggen: “in België krijgen alleen konijnen zoveel jongen.” Ze kregen nauwelijks fatsoenlijk te eten en hadden het de eerste nachten vreselijk koud. Ze ontdekten dat er meer dan voldoende gestikte dekens in de kasten aanwezig waren. Pas op last van de pastoor werden die te voorschijn gehaald. Het eten werd beter toen de twee dames ontdekten dat Mama heel goed kon koken en een win-win-situatie ontstond. Toen zij de ‘leiding had gekregen’ over de voedselvoorziening was er ondanks alle zorgen weer sprake van een menswaardig bestaan.”

jvdB

Een hint:

Zondag 22 november a.s. is er in Cuijk een manifestatie georganiseerd door Vluchtelingenwerk Cuijk. Dan treedt in de schouwburg ook het Nederlands Blazersensemble op; dat bekende ensemble bestaat bijna geheel uit voormalige vluchtelingen of asielzoekers.

 


 

ZONDAGMIDDAG 1 NOVEMBER a.s.:

CONCERT “LUX AETERNA” CAPELLA BRABANT
Op zondag 1 november a.s. verzorgt het koor Capella Brabant, met Joost Angenent binnen de gelederen, een concert met een prachtig programma in de sfeervolle St. Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. Het concert vangt aan om 15:00 uur.

Kaarten kosten € 15,-- en zijn verkrijgbaar bij Joost Angenent.
Belangstellenden kunnen met Joost contact opnemen per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0485-317091

 

Tweede Lindense Huiskamer

Vrijdagavond 13 november is de Burcht weer open voor een gezellig samenkomen in “de huiskamer van Linden” voor gesprekken en verhalen, een kaartje leggen of biljarten en het nuttigen van een consumptie tegen een kleine vergoeding.

De tweede vrijdag van de maand!

 

INFORMATIEAVOND/OVERLEG

Op woensdag 4 november a.s., aanvang 19.30 uur is er in Camping ‘LOO
een informatieavond en overleg over de verkeerssituatie in Linden. Iedereen is welkom. De avond vindt plaats op uitnodiging van de gemeente.

UITNODIGING:

Vorig jaar (17 september 2014) hebben wij met een aantal van u gesproken over de ontwikkelingen bij Camping ’t Loo. Meer specifiek ging het om de verkeerssituatie en de te nemen verkeersmaatregelen. Daarbij is ook toegezegd dat de afgesproken maatregelen zullen worden geëvalueerd.

Namens wethouder Poel wil ik u hierbij dan ook van harte uitnodigen voor een vervolgoverleg op woensdag 4 november a.s. om 19.30 uur.

Dit overleg zal worden gehouden in de horecagelegenheid van Camping ’t Loo.

Wij hopen u die avond te mogen begroeten. Indien u niet bij het overleg aanwezig kunt zijn, dan mag u uw eventuele opmerkingen ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

ZINGEN MET KERST

Het is wintertijd. Het duurt nog even maar Kerstmis komt in zicht. Mooie gezangen horen daarbij. Gevraagd mensen die met Kerstmis willen meezingen. Je kunt je opgeven bij JoostAngenent. Als er genoeg belangstelling is, zal hij repetities gaan plannen. Opgeven via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0485-317091.

 

WWW.GROOTLINDEN.NL

Linden heeft een website waarop veel is te lezen en te zien. Onze webmasters Han en Wil houden hem heel actueel; voor velen in Linden is de site een belangrijke informatiebron. Helemaal mooi is het dat Han met steun van de zoon van Ferdi Kokke werkt aan een nieuwe toepassing, waarvan we tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad al iets te zien kregen. Het is een initiatief in het kader van Samen Oud Worden in Linden. Het is de bedoeling dat we met deze toepassing elkaar in Linden van dienst kunnen zijn. De informatie onder meer over ‘vraag en aanbod’ is alleen toegankelijk voor deelnemers via gebruikersnaam en wachtwoord. In november komt er een nieuwe bijeenkomst, waarbij het allemaal nog concreter wordt. Een mooie en naar we hopen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Linden.

 

VOLGENDE NUMMER

Het volgende nummer komt in de laatste week van november uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 18 november a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Vieringen in de Heilige Lambertuskerk Linden Voorganger:

Zo 1 nov. 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen

Ma 2    Ma 2 nov 19.00 uur Allerzielenviering Laurens Koole

Na afloop van de viering in de kerk een moment van bezinning op de begraafplaats

Zo 8 nov 10.00 uur Zondagviering Trees van den Broek

Zo 15 nov 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Op 15 november houden we de uitgestelde dag van onze geloofsgemeenschap.

Zo 22 nov 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 29 nov 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen

1e zondag van de advent

Zo 6 dec 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 13 dec 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 20 dec 10.00 uur Zondagviering Toon van Dijk Na afloop koffie in De Burcht

Do 24 dec 21.00 uur Kerstnachtviering


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.