Artikelindex

De geloofsgemeenschap Linden heeft afgelopen week het 450 jarig bestaan gevierd van de parochie H.Lambertus Linden. Op 1 juli 2013 is de parochie H.Lambertus door de bisschop toegevoegd aan de nieuwe parochie H. Martinus maar onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Linden heeft wat opgebouwd is, ook in de afgelopen anderhalf jaar weten te bewaren binnen het nieuwe verband, hoewel dat niet altijd gemakkelijk was.
Het jubileumprogramma bevatte een inspirerende bezinningsmiddag in het klooster van de dominicanen in Huissen, die de dragers van onze geloofsgemeenschap moed en nieuwe energie gaf. Het symposium van vrijdag was in onze ogen eveneens geslaagd. De prachtige inleiding van Marie-Jantien Kreeft bevatte naast nieuwe perspectieven ook voldoende stof tot nadenken. Uit de uitslagen van de in december gehouden enquete, die daarna gepresenteerd werden, was de belangrijkste conclusie dat de geloofsgemeenschap Linden kan bogen op een niet zo grote, maar wel hechte groep mensen, die de schouders onder onze geloofsgemeenschap in Linden willen blijven zetten. De reacties van de deelnemers tijdens het symposium zijn nog niet verwerkt. De resultaten daarvan komen in het volgende nummer van Rond De Lindense Toren, het blad dat in Linden blijkens de uitslagen van de enquête hoog gewaardeerd wordt.
De viering, vandaag 18 januari 2015, in een bijna volle kerk was een hoogtepunt, in stijl van onze geloofsgemeenschap. De voorgangers van het eerste uur Mien Heijnen en Trees van den Broek hadden de eer om deze viering te mogen leiden. Met de steun van voorzangers en organist zorgden de voluit gezongen liederen voor een volledig op elkaar afgestemd geheel, dat tegelijkertijd ook patroonsviering van ons Gilde was.
In De (gerenoveerde) Burcht werd het jubileum op passende wijze afgerond met een gastvrij onthaal, te vergelijken met de koffie op de derde zondag van de maand maar uitgebreider en nu ook veel drukker.
We zien terug op een geslaagd jubileum: de drie activiteiten vloeiden mooi samen en vormden tegelijk een aanmoediging naar de toekomst. Niet onbelangrijk is te vermelden dat vrijdag en vandaag ook deelnemers van de andere geloofsgemeenschappen hebben kunnen ervaren wat we bedoelen als we zeggen dat de Geloofsgemeenschap Linden iets eigens heeft dat de moeite waard is.
Jan van den Broek

 

Kijk voor de foto's in Ons Lindens Fotoalbum.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login