Artikelindex

 

Kerstmis 2018

Het Kerstfeest spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Vele Kerstliederen zijn al heel oud. "Stille nacht, heilige nacht" kan bijna iedereen meezingen. De romantiek van Kerstmis is onontkoombaar aanwezig in " I’m dreaming of a white Christmas". Als kind beleefde ik Kerstmis als een droom: in de donkere dagen kaarslicht in plaats van elektrisch licht. Als je je ogen bijna sloot, werden alle vlammetjes sterren, die je kon laten draaien door je hoofd te bewegen. De warmte binnen kwam helemaal tot zijn recht als het buiten koud was of als er sneeuw lag. Er kwam altijd iets lekkers op tafel. Bij ons was er krentenbrood. Met Kerst voelde ik een kleed van geborgenheid over me heen. In de stal was het welbehagen van de kerstnacht zichtbaar bij de koeien die vredig liggend hun warme adem in wolkjes lieten opstijgen.

Het heel menselijke verlangen naar geborgenheid maakt Kerstmis nog steeds tot het belangrijkste feest van het jaar. Een feest dat mensen even anders maakt. Geborgen, veilig, tevreden, samen zijn en vrede hebben met de dingen. We willen het zo graag.

We willen dat het helemaal klopt en juist daar zit ‘m de kneep. Er knaagt iets, "het schuurt" zeggen we tegenwoordig. Dat is de reden dat we met Kerst ook spreken over vrede in de wereld, over armoede en honger, vluchtelingen en over eenzaamheid van mensen die we kennen. We geven royaal aan goede doelen omdat we heel goed beseffen dat de Kerstboodschap voor iedereen bestemd is.

De kerstboodschap is de beschrijving van een ideaal. Met Kerst vieren wij dat we dat ideaal nog steeds omarmen en we nemen even rust om dat weer af te stoffen. Het is niet alleen een ideaal van christenen. Overal in de wereld waar enige ‘beschaving’ is, leeft dit ideaal dat er toe leidt dat zelfs een oorlog een dag of wat wordt opgeschort. Het is misschien de beste aanwijzing dat er toch zo iets als een God bestaat. Overigens geldt dat net zo goed voor de duivel; een andere verklaring voor terrorisme is er immers niet als vooral onschuldige mensen het slachtoffer zijn?

Kerstmis is het feest dat mensen even anders maakt. Het is ‘doodzonde’ dat de marketing van de commercie zich het kerstfeest heeft toegeëigend met geen ander doel dan grotere omzet en winst. Wij worden bedwelmd, verleid en op ons andere -minder goede- been gezet, zodat we maar even anders zijn en blijven zitten met een ‘leeg’ gevoel.

Kerstmis is het feest dat mensen minstens even anders maakt.

Met Kerst zoeken we de ster die richting geeft. We worden als het goed is engelen, want die bestaan tenminste voor langere tijd.

We wensen elkaar een echt mooi Kerstfeest toe, waarbij we alle symbolen proberen goed te verstaan.

JvdB


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login