Artikelindex

Uit de krant

Lef

Enige tijdgeleden las ik een column van Nico de Fijter in het dagblad Trouw. Ik werd er warm van. Hij raakt daarin precies de kern van wat wij bedoelden toen wij dominee Margrietha Reinders uit Amsterdam op maandagavond 20 november 2017 uitnodigden bij ons in Linden. Een kerkpionier die het aandurft om grenzen te verleggen. Iets nieuws durft beginnen. De tijd wil begrijpen. In het TV programma “De Verwondering” komen vaker kerkpioniers voorbij met hun verhaal.

Het is, denk ik, goed dat onze parochie – en wijzelf in Linden ook – in die spiegel durven kijken. Laten we daar het beleid van onze eigen Lindense Geloofsgemeenschap, onze Martinus parochie en ons bisdom naast leggen! Ik wil u daarom onderstaande Column van Nico de Fijter niet onthouden.

Herman van RheeEen enorme zak geld pompen in een marginaliserende kerk.
Is dat naïef, of juist moedig?


Dat kan toch haast niet met elkaar te verenigen zijn.

Eén: de Church of England, de grootste kerk van het Verenigd Koninkrijk, kampt met een al decennialang teruglopende kerkgang waarvan het einde nog lang niet in zicht is.
Twee: de Church of England kondigde vorige week aan dat er de komende jaren 35 miljoen euro voor wordt uitgetrokken om meer dan honderd nieuwe kerken uit de grond te stampen.

Een enorme zak met geld pompen in een marginaliserende kerk. Wat is dat voor gekkigheid? Een gemiddelde zondagse kerkdienst in de Church of England trekt nog geen vijftig bezoekers. In zo'n 4000 Britse plattelandskerken komt het ledental niet boven de vijftien. Van elke duizend Britten zitten er een stuk of achttien met enige regelmaat in een kerk. En de verwachting is dat dat aantal in de komende jaren verder gaat zakken, naar tien kerkgangers per duizend Britten. Waarbij de gemiddelde leeftijd van dat kleine groepje overblijvers ook nog eens flink stijgt.

En daar dan 35 miljoen tegenaan gooien. Getuigt dat niet van een enorme naïviteit? Of is het juist moedig? "De Church of England is er om het goede nieuws van Jezus te delen, door onze woorden en onze daden", zei Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de kerk, bij de presentatie van de plannen. Mooi statement. Liever een gelovige kerk die met enige bravoure tegen de stroom in, handelend vanuit een diepe overtuiging, op een creatieve manier zoekt er het beste van te maken, dan een kerk die lijdzaam toeziet tot de laatste kerkganger het licht uitdoet.

En weet u? Dat zou nog weleens kunnen gaan werken ook.

Kerkkroeg
Dat heeft alles te maken met de vorm waar die meer dan honderd nieuwe kerken in gegoten gaan worden: geen traditionele geloofsgemeenschappen, maar allerlei experimentele vormen van kerk-zijn. Een kerkkroeg, een kerk voor 40minners, een kinderkerk, en meer van dat soort nieuwe vormen.

Bovendien moeten al die nieuwe geloofsgroepen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de lokale gemeenschap: geen clubje aan de zijlijn, maar deel uitmaken van stad of dorp. Niet zelden zal daarbij de samenwerking worden gezocht met migrantenkerken: die nieuwe gemeenschappen, meestal van evangelische signatuur, zijn een stuk vitaler dan de traditionele gemeenschappen van de Church of England.

Het optreden van de charismatische Amerikaanse prediker Michael Curry bij het koninklijk huwelijk van prins Harry en MeghanMarkle zal die samenwerking een fikse impuls geven. Tijdens Curry's preek - een Martin-Luther-King-achtig betoog - zag iedereen: hier gebeurt iets bijzonders. Oude, vertrouwde vormen, die hand in hand gaan met nieuwe bevlogenheid.

Het miljoenenproject van de Church of England is onderdeel van een groot vernieuwingsprogramma dat de kerk een paar jaar geleden in gang heeft gezet. Dat programma is niet bedoeld om de kerk te repareren, maar om haar te transformeren.

Pioniersplekken
Het doet denken aan de zogenoemde pioniersplekken die onder de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Verspreid over het land zijn er intussen een paar honderd van die nieuwe plekken waar de kerk in heel andere vormen gegoten wordt. De een succesvoller dan de ander, maar allemaal meedeinend op het nog kleine, maar langzaam groeiende golfje van nieuw elan dat door het Nederlandse kerklandschap rolt.


Of dat onderaan de streep écht wat gaat opleveren - in de zin van: een einde aan de krimp, of zelfs wat groei - is zeer de vraag. Maar dat nieuwe elan is vele malen verfrissender en inspirerender dan het vechten tegen de bierkaai dat de kerken - zowel hier als in Engeland - zolang getekend heeft.

Of het nou naïef is of moedig, die nieuwe houding getuigt in ieder geval van geloof.

Nico de Fijter, chef Religie & Filosofie van Trouw


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login