Artikelindex

Jaarlijkse financiële bijdrage

Voor de 3e keer houdt de contactgroep van de Geloofsgemeenschap Linden de jaarlijkse actie om onze historische Lambertuskerk open te houden en daarmee de Geloofsgemeenschap Linden verbonden met deze kerk te steunen. Van de kerken in onze grote parochie zijn die van Vianen en Cuijk-Noord inmiddels gesloten en die van Beers is onder voorvoorbehoud verkocht. Het zijn grotere en dus “duurdere” kerken. Wat de sluiting zal betekenen voor de betreffende geloofsgemeenschappen op termijn is nog niet te overzien.
De geloofsgemeenschap Linden verkeert in de gelukkige positie dat zij nog een heel actieve en gedreven groep mensen heeft die meer wil dan alleen de kerk open houden. Zij verzorgen voor een groot deel zelf het pastoraat zoals de diensten en het blad Rond De Lindense Toren. Dat wordt nog steeds gewaardeerd getuige de eerder toenemende dan afnemende bezoekersaantallen, de doorgaans heel positieve reacties en de financiële bijdragen. Een rijkdom om op waarde te schatten en van een belang dat verder gaat dan alleen voor Linden.


Zoals bekend past deze actie in het convenant tussen de contactgroep en het parochiebestuur. De kerk blijft in elk geval open tot en met 2021 en met uw financiële bijdragen wordt een spaarpot gevuld, waarmee de kerk na 2021 open kan blijven zolang dat financieel kan. Het convenant geeft ons een aantal jaren de gelegenheid aan te tonen dat de geloofsgemeenschap Linden voldoende draagvlak heeft, ook financieel, om met ons kerkgebouw door te kunnen.

Op dit moment zit er nagenoeg € 16.000,- in deze spaarpot, een bedrag dat ongeveer overeenkomt met onze verwachting. Met het doorberekenen van de huidige bijdragen kunnen we dus nog minstens 5 jaar extra verder. We zijn enorm dankbaar voor deze steun.

Wij willen het kerkgebouw voor onze gemeenschap behouden, niet alleen voor kerkelijke activiteiten maar ook voor andere activiteiten. We denken daarbij aan culturele activiteiten, zoals muziekuitvoeringen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat het kerkje van Linden zoveel mogelijk ‘vrienden’ krijgt die zich verbonden voelen met dit historische monument. Ook al voelt u zich niet verbonden met de kerkelijke activiteiten maar draagt u
het kerkje wel een warm hart toe, uw (financiële) steun is meer dan welkom! Met hulp van uw financiële steun kunnen wij onze kerk langer open houden en de organisatie van activiteiten in de kerk bekostigen. We kunnen daarbij gebruik maken van de Louisastichting.

Wij vragen de ons bekende gulle gevers hun bijdrage te continueren en alle anderen onze vraag om serieus te overwegen vriend van de Lambertuskerk te worden. Wij rekenen op u.

De contactgroep Linden.
Het bestuur van de Louisastichting.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login