Artikelindex

Liturgie in onze Geloofsgemeenschap

De liturgische periode die nu begint met Allerheiligen en Allerzielen is alweer de laatste in dit kerkelijk jaar. Tot het begin van de Advent hebben we nog een maand te gaan. Op zondag 2 december vieren we de 1e zondag van de Advent en dat is dan meteen het nieuwe jaar voor onze liturgie. We stappen dan over van het B jaar (met de evangelist Marcus) naar het C jaar, het jaar van de evangelist Lucas.
Het laatste tijdvak van het jaar begint dus met de bijzondere dagen Allerheiligen en Allerzielen. In de bijna al ons omringende landen zijn die dagen ook ‘vrije dagen’. Wij vieren op vrijdag 2 november ’s avonds om 19.00 uur Allerzielen in onze kerk. In die viering herdenken we ‘onze lieve doden’ en we bezoeken ons kerkhof, als het weer dat tenminste toelaat. De kerkhofploeg zal er beslist op toe zien dat alles goed verzorgd is en ons Gilde zal op die avond de graflichtjes laten branden.
In de evangelielezingen van de laatste zondagen van dit kerkelijk jaar komen eigenlijk alle belangrijke thema’s van Jezus’ boodschap langs. Die boodschap werd altijd heel kernachtig weergegeven door onze pastor Piet Vermeeren: Zoek God, houd Jezus Christus voor ogen en denk zelf!

In dit rubriekje in ‘Rond de Lindense Toren’ heb ik de laatste keren aandacht besteed aan diverse zaken die het vieren van de zondagliturgie mogelijk maken. Van schoonmaak, bloemenverzorging tot het maken van de boekjes voor de vieringen zelf. Vandaag wil ik aandacht vragen voor de kosters in onze Geloofsgemeenschap Gerda en Rola. Als zoon van een koster weet ik dat die taak verantwoordelijk is en dat de werkzaamheden met zorg moeten gebeuren. Klok luiden, kaarsen aansteken, benodigdheden voor de viering klaar zetten, het wordt allemaal gedaan. Het is goed en belangrijk dat we die inbreng zien. Dank je wel!

Intussen wordt al volop nagedacht over de Advent en Kerstmis. Uiteraard leest u daarover alles in het volgende nummer van Rond de Lindense Toren. Het koor repeteert, over de liturgie zelf beginnen gedachten te komen en ook voor de Adventsactie is aandacht.

Fijn dat we dit samen kunnen beleven.

HvR


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login