Artikelindex

Schotse aalmoezenier uit zijn humeur

Het volgende tafereel heeft zich afgespeeld bij de kerk in het najaar van 1944. Pastoor Van Delft was begin dat jaar geïnstalleerd als pastoor van Groot-Linden.

Uit De Noord-Ooster van 9 mei 1950: "Tijdens de voorbereiding tot het grote offensief der geallieerde troepen op Duitsland omstreeks Kerstmis 1944, waren ook te Linden veel militairen aanwezig. Bij die gelegenheid kwam een Schotse veldpredikant op de pastorie en vroeg voor zijn soldaten gebruik te mogen maken van ons kerkje om er een godsdienstoefening te houden. Dit verzoek werd door onze Z.E. Heer Pastoor beleefd en correct geweigerd. Wel werd de predikant door de pastoor binnengenodigd, maar deze zei geen tijd te hebben omdat hij zijn preek moest voorbereiden. De godsdienstoefening werd korte tijd later gehouden in de openlucht tussen de kerk en de pastorie. Het trapje naar de toren deed dienst als preekstoel. Na ’t beëindigen der godsdienstoefening vertrok de dienaar Gods in zijn auto en reed in zijn kwade of zenuwachtige bui over een grote steen, waarbij de wagen beklemd raakte en de benzinetank werd lek gestoten. Enige soldaten hielpen het vehikel weer vlot en ook de benzinetank werd gedicht. Min of meer uit zijn hum vertrok de Schot met grote spoed en werd niet meer gezien.’ (Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)

Zou de grote steen uit het verhaal dezelfde zijn als de steen welke er ligt op de hoek van de kerk richting het torentrapje?


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login