Artikelindex

Traditie om de traditie?

Gelukkig zijn er tradities want ze ontstaan, denk ik, om het goede te bewaren. Maar toch zie je ze in de loop van de jaren veranderen. Soms verdwijnen ze, soms leven ze op. Om voort te bestaan hebben tradities betekenis nodig. Anders kan men er geen waarde aan hechten. En laten we niet vergeten dat er ook steeds nieuwe tradities ontstaan. De wijze waarop Linden jaarlijks de Vierdaagse doortocht organiseert, mag inmiddels ook wel een traditie heten.

Ik moest daaraan denken tijdens de gildemis. Zoals ik hierboven al schreef, was het niet de inhoud die aansprak. Het Latijn -in het bijzonder het Tantum ergo-, hoe mooi ook gezongen, en het thema sacramentsdag zonder vertaling of goede uitleg maakte het niet erg toegankelijk. Voor sommigen riep het misschien nog wel nostalgie op.

Ikzelf wist nog dat het “Tantum Ergo aan het einde van het “lof” op de zondagmiddag werd gezongen maar het lof verdween tegen het eind van de jaren 50 van de vorige eeuw….. Het lied hoorde bij de uitstalling van de monstrans met hostie maar je wist dan ook dat het zo afgelopen was. In dit verband is het belangrijk is te vermelden dat de gildemis in deze vorm niet te vergelijken is met vieringen die door onze eigen voorgangers worden verzorgd. Wat inhoud betreft zijn die denk ik veel toegankelijker, en inspirerender.

De traditie van de Gildemis komt voort uit verbondenheid met de kerk, die vroeger nagenoeg samenviel met de hele gemeenschap. Die verbondenheid met de kerk en de gemeenschap Linden zou mijns inziens in een andersoortige viering inhoudelijk beter uit de verf kunnen komen.

Misschien ligt hier nog een uitdaging.

JvdB


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login