Artikelindex

 

 Uit de historie:

Een legendarische gildebroeder: Cornelis Johannes Bloemen

Cornelis Johannes Bloemen werd in 1868 te Linden geboren en overleed aldaar in 1964.
Hij bestierde in Linden het café en kruidenierswinkel, later voortgezet door zoon Johan Bloemen en diens vrouw Pieta Bloemen-Schoenmakers. Kleinzoon Piet Bloemen woont nog steeds in Linden aan de Steegstraat.
Toen Cornelis Bloemen - in het dorp stond hij bekend als “opa Bloemen” - op 96-jarige leeftijd stierf, was hij de oudste inwoner van Linden en van de gemeente Beers.
Cornelis Bloemen was 78 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde, waarvan hij vele jaren commandant en bestuurslid was. Maar gildekoning werd hij helaas nooit!


Uit De Gelderlander van 13 april 1961:

Opa Bloemen uit Linden (93) reeds 75 jaar bij het gilde
“Met de Pinksterdagen zal in het kleine kerkdorp Linden (gemeente Beers) een uniek feest gevierd worden. Dan is namelijk de heer Cornelis Johannes Bloemen 75 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde.

Maandag vierde opa Bloemen, zoals hij in Linden door iedereen genoemd wordt, in alle gezondheid zijn 93ste verjaardag en reeds vroeg was het een komen en gaan van velen die de krasse gildenbroeder geluk kwamen wensen. Des avonds trok het gilde uit met de vendels en de trommels en bracht zijn geacht lid een vendelgroet. Als aandenken werd de heer Bloemen een gouden horlogeketting aangeboden.


Uit dank voor deze gildenhulde waren de avond daarop alle gehuwde gildenbroeders met hun dames te gast bij opa Bloemen, waarbij oud-dorpsgenoot Jan van Daal de hoop uitsprak over zeven jaar nog eens terug te kunnen komen. Gisteravond waren de jonge gildebroeders bij opa Bloemen op het verjaardagsfeest.

De heer Bloemen is op 10 april 1868 te Linden geboren en heeft, met een zeer korte onderbreking, steeds hier gewoond. Hij heeft het landbouwersberoep steeds met volle toewijding uitgeoefend, maar daarnaast had hij ook de zorgen over de kruidenierswinkel en een café. Er zijn nog zes kinderen van hem in leven die hem meer dan 30 kleinkinderen geschonken hebben.

Opa Bloemen heeft veel voor de kleine dorpsgemeenschap van Linden gedaan. Hij was vertegenwoordigd in vele organisaties van Linden en is onder meer 50 jaar bestuurslid geweest van de onderlinge paardenverzekering. Zijn kunst om de paarden op de juiste wijze te schatten was indertijd zeer bekend.

Uit het feit dat hij dit jaar 75 jaar lang lid is geweest van het Lindense gilde, blijkt reeds duidelijk zijn voorliefde voor deze oude folkloristische traditie. In 1886 heeft opa Bloemen voor het eerst ‘op de wip geschoten’ maar het is hem gedurende deze 75 jaren nooit gelukt de vogel eraf te schieten. Hij geeft zelf toe, dat hij steeds een slechte schutter is geweest. Dit was echter geen beletsel om de heer Bloemen voor jaren als commandant en later als kapitein te kiezen en hij heeft dan ook zeer veel voor het in stand houden van het gilde van Linden gedaan.  

Opa Bloemen beschikt ondanks zijn 93 jaren nog over een zeer goed geheugen. Hij weet nog te vertellen dat een landarbeider vroeger 90 cent per week verdiende terwijl een brood een gulden kostte! Bij een overlijden nam de buurt de taak op zich de verre familieleden hiervan in kennis te stellen. Een dergelijke taak nam de heer Bloemen in zijn jonge jaren op zich, maar het bleek geen karwei van enige uren te zijn. De familieleden van de overledene woonden in onder andere Berghem, Uden en Zeeland. Als dan de Maas buiten haar oevers was getreden moest hij lopend via Oeffelt, Mill naar Uden met het gevolg dat hij ofschoon des morgens vroeg vertrokken, pas des avonds laat thuis was.

Opa Bloemen heeft reeds lang zijn hart verpand aan het kaartspel. Iedere zondag is hij aan het tachtigen en als het kan ook door de week. Verder schilt hij elk dag nog de aardappelen voor zijn schoondochter in wiens huis hij liefdevol is opgenomen en zorgt hij nog dagelijks voor de kippenstapel. Het lijdt geen twijfel of opa Bloemen zal tijdens de Pinksterdag door de gehele Lindense gemeenschap hartelijk gehuldigd worden.”

Uit het Bisdomblad van 16 oktober 1964:

 Begrafenis oudste gildenbroeder van Linden
“Onder zeer grote belangstelling had te Linden op zaterdag 10 oktober de uitvaart en begrafenis met gilden-eer plaats van de oudste gildenbroeder Cornelis Johannes Bloemen, die op een leeftijd van 96 jaar is overleden.

De overledene was 78 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde, waarvan hij vele jaren commandant en bestuurslid was. Het stoffelijk overschot werd gedragen door gildenbroeders, voorafgegaan door bestuur, vendeliers en tamboers. Op het kerkhof werd door de vendeliers de laatste gildengroet gebracht.
De overledene was de oudste parochiaan van pastoor Van Delft en tevens de oudste inwoner der gemeente Beers. De overledene heeft gedurende zijn leven de gehele parochie Groot-Linden zien komen en gaan. Acht pastoors hebben intussen de parochie bediend. Het was bovendien een man met een goed geheugen die van zijn dorp hield en veel wist te vertellen.”

 (Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login