Artikelindex

 

De Zondagvieringen in onze Kerk

Terwijl om ons heen heel wat kerken dichtgaan en zondagvieringen naar kleinere zaaltjes verplaatst worden, mogen wij ons gelukkig prijzen met iedere zondag een viering in ons ‘kerkgebouw op schaal’. Ook onze kerk kent lege plekken, maar voortbouwend op onze traditie vanuit de voormalige Lambertusparochie bidden, overwegen en zingen we samen en ‘vieren we de zondag’.

Vaak wordt vooral gekeken naar cijfers, getallen. Voor onze Geloofsgemeenschap ligt het wekelijks gemiddelde rond de 25 deelnemers aan de liturgie, met pieken naar boven en naar beneden. Daarnaast kunnen we vaststellen dat we ongeveer 80 personen uit Linden maar ook van buiten Linden tot onze Geloofsgemeenschap mogen rekenen. Dat zijn de getallen. Waar het echter werkelijk om gaat is de bezieling die leeft in onze kleine gemeenschap.

We staan er voor om ons geloven samen te beleven. Iedere zondag weer wordt ons een spiegel voorgehouden en stof tot bezinning aangeboden. Rond feestdagen en bij belangrijke momenten in het leven van onze geloofsgenoten proberen we er voor elkaar te zijn. Zo kunnen we voor onze vieringen uit een zevental voorgangers/ sters kiezen die ieder op hun eigen wijze werkelijk ‘voorganger’ in gebed en bezinning willen zijn. Zij worden daarbij ondersteund door een organist, lectoren en kosters. Het belangrijkste is echter dat we in onze Geloofsgemeenschap elkaar zien en helaas soms ook elkaar missen. De liturgie iedere zondagmorgen is daarbij een belangrijk ijkpunt. Daarom hechten wij eraan om die momenten extra goed te verzorgen. Ook in de komende weken – in de vakantieperiode – zijn mede daarom de zondagvieringen normaal ingepland. Achterin dit blad vindt u het Schema van de Diensten.

Extra aandacht willen wij ook vragen voor onze kerk en Geloofsgemeenschap op de vrijdag van de doortocht van de 4Daagse in Linden. Het dorp biedt de vele duizenden lopers al jarenlang een warm welkom. Die ‘open deur’ is er ook bij onze kerk. De laatste twee jaren merken we dat enkele tientallen lopers toch even een moment van rust en bezinning zoeken. De ene keer om de plensbuien te weerstaan, de andere keer om de hitte van de dag voor even te ontlopen. Soms zelfs kwam het tot een mooi gesprek. Bijna altijd werd een kaarsje aangestoken.

Twee van onze voorgangers zullen op vrijdagmorgen 20 juli als gastheren van onze Geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

Waar u in de komende weken tijdens uw vakantie ook bent of gaat, weet dat er iedere zondag in de kerk van Linden aan u gedacht wordt!

Een mooie tijd gewenst.

HvR, coördinator liturgie


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login