Artikelindex

 

                            Vakantie, tijd voor bezinning?

 

Het is al heel lang zo dat de scholen in de zomer dicht gaan. De zomervakantie is ooit ontstaan vanuit de gedachte dat de kinderen dan konden helpen bij de oogst. Vooral het hooien, en het maaien van rogge, gerst en haver vergden veel tijd.

Door de mechanisatie, het snel afnemende aantal boeren en betere arbeidsvoorwaarden ontstond er meer vrije tijd en gingen mensen veel massaler op vakantie, iets wat tot die tijd alleen was weggelegd voor een heel kleine elite.

Voor de overgrote meerderheid was de zondag toen de enige dag waarop men aan rust, familie en andere ’sociale verplichtingen’ waaronder kerkbezoek toekwam. Ondanks het verdwijnen van de noodzaak bleven de schoolsluiting en de vakantie bestaan en wij denken inmiddels dat het altijd zo is geweest. De zondag als rustdag lijkt verleden tijd.

In de vakantie liggen vele activiteiten stil. Sport, scholen, verenigingen, politiek en bedrijven stoppen of staan tijdelijk op een laag pitje. Het gemeenschapsleven doet er ook een beetje aan mee. Mensen zoeken kennelijk rust en afstand. Ze hebben dan meer tijd zoals dat heet. Over zes weken kan iedereen erop terugkijken al of niet aan de hand van foto’s, film of verhalen. Vaak zal blijken dat vooral niet geplande dingen veel invloed hebben gehad. Voor sommige oudere mensen die niet (meer) op vakantie gaan, is het overigens een saaie vervelende tijd; de activiteiten liggen stil en de kinderen zijn weg.

De vakantie zien als tijd van bezinning, lijkt me een beetje opgelegd en dat werkt meestal niet. Even afstand nemen, dingen laten gebeuren, nieuwe contacten leggen, lezen, mijmeren of vervelen: het mag allemaal en leidt veelal vanzelf tot creativiteit met nieuwe inzichten en plannen.

Naar mijn overtuiging hebben wij mensen door het hele jaar momenten van rust en bezinning nodig. Anders loop je de kans vroeg of laat flink tegen de lamp te lopen. Het activeren van het zelfreinigend vermogen -“geestelijk opruimen en schoon schip maken”- houdt je fris. We vergeten dat gemakkelijk: het gaat in onze tijd immers bijna altijd over misstanden, over anderen en verwachtingen van anderen. Het is denk ik, niet verkeerd om dat soort momenten in te passen en kritisch aandacht aan jezelf te besteden.

Mensen komen soms in situaties terecht waar ze alleen niet uitkomen en hulp geboden is. Is het eigenlijk niet zorgelijk dat zoveel mensen therapie of zelfhulpmethodieken nodig hebben om tot rust te komen en om piekeren te voorkomen?

JvdB             


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login