Artikelindex

 

 

Overleg Contactgroepen met het Parochiebestuur

Op maandagavond 11 februari 2019 kwamen na bijna 2 jaar alle Contactgroepen en het Parochiebestuur bij elkaar voor overleg. We hebben ons eigen verslag van die bijeenkomst gemaakt.

Stand van zaken Gebouwen

Intussen zijn drie kerken verkocht: de Jozefkerk in Cuijk Noord, de Antoniuskerk in Vianen en de Lambertuskerk in Beers.

De kerk van Katwijk wordt gerestaureerd, te beginnen – per april 2019 – met de sacristie. De totale kosten van de restauratie van de hele kerk worden geraamd op ongeveer 1 miljoen. Er zijn goede vooruitzichten om via subsidie en fondsen daarvoor gelden te verwerven.

Het dak van de pastorie in Linden moet een onderhoudsbeurt ondergaan.

De verbouwing van het kerkgebouw in Vianen verloopt op zich soepel, maar de situatie rond het kerkhof vraagt om nader overleg.

Ook in de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk is verbouwd, zodat meer parochiegroepen gebruik kunnen maken van de vernieuwde accommodatie.

Stand van zaken Financiën

De verzekerde waarde van alle gebouwen van de Parochie bedraagt 52 miljoen; de verzekering daarvan kost € 28.000 per jaar.

De Kerkbijdrage loopt terug. De verwachting is dat de terugloop in 2018 ongeveer 10% bedraagt ten opzichte van 2017. Toen kwam € 82.300 binnen. De cijfers van 2018 komen binnenkort en staan dan op de website van de Parochie.

De penningmeester merkte verder op dat verkoop en sluiting van het kerkgebouw van invloed zijn op de bereidheid om mee te betalen aan de Kerkbijdrage.

De inkomsten uit de verkoop van de gebouwen zijn belegd.

Het mag duidelijk zijn dat de penningmeester hoopt op betere resultaten in 2019.

Stand van zaken Pastoraal: benoeming Mevr Marieke Drent

Om juist beter in mensen te kunnen investeren in plaats van in gebouwen, heeft het bisdom Den Bosch het Parochiebestuur toestemming gegeven om het

pastoraal team uit te breiden. Mevrouw Marieke Drent is voor 32 uren benoemd als Coördinator Familiepastoraat en Diaconie. Zij heeft voor nagenoeg dezelfde invulling van haar functie ervaring opgedaan in de parochie Wijchen.

In een eerste presentatie benadrukte Marieke Drent dat ze een brug probeert te slaan tussen generaties, het Evangelie wil helpen zichtbaar te maken in het dagelijks leven van een Christen en ze wil er zijn voor jonge gezinnen.

Ze laat zich inspireren door de Emmaüsgangers, die de ervaring hadden dat Jezus met hen meeliep, hen de schriften uitlegde en hen opriep het Evangelie te ‘doen’ in het breken van het brood.

Op zondagmorgen 10 maart is om 11.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk een Welkomstviering voor pastor Marieke Drent.

 


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.