Artikelindex

Liturgie in de Veertigdagentijd

Na de Carnavalsdagen begint de Veertigdagentijd.

De voorgangers van onze Geloofsgemeenschap hebben gezocht naar een herkenbaar moment in de zondagliturgie waarin de Veertigdagentijd centraal staat. Gekozen is voor een tekst van Kris Gelaude, een Belgische schrijfster van veel spirituele teksten; deze tekst is hieronder opgenomen. Voor en na deze tekst worden twee strofen gezongen van het lied ‘Als regen die de aarde drenkt’, geschreven door Dominicaan Henk Jongerius. Deze keuze is mede ingegeven door de zorg over onze leefomgeving, die ons als Christenen zeker aangaat. Het kan de vastentijd een actuele inhoud geven. De jongeren in België en Nederland gaan ons daarin voor.

Zoals in de Advent bij de voorbereiding op Kerstmis de liturgische kleur paars is, zo is dat ook in de Veertigdagentijd in de voorbereiding op Pasen. In onze kerk is dat te zien in het velum (het kleed onder de lezenaar) op het Lambertusaltaar.

Er is nog een overeenkomst met de Adventtijd. In deze Veertigdagentijd ontsteken we iedere zondag tijdens het moment van bezinning een kaars op de Menora, dat is een zevenarmige kandelaar en één van de oudste symbolen uit het Jodendom. De Menora symboliseert de brandende braambos die Mozes ervaren heeft op de berg Sinaï. Daar maakte Jahweh God zich bekend aan Mozes en noemde zich: ‘Ik ben die er zijn zal’.

Moge de Veertigdagentijd voor ons allemaal een tijd van "Verstilling" en "Herbronning" zijn .

Namens de Voorgangers,

Herman van Rhee

 

Veertigdagentijd, tijd voor verstilling en herbronning.

 

In al haar voren wacht de aarde

op de zachte adem van de lente.

Ze breekt de dode resten af,

om als een nieuwe schepping te ontwaken.

 

En jij, mens die je bent,

geboren om te bloeien in het volle licht,

maar ook de weg van alle stof te gaan,

kijk in jezelf.

 

Laat toch je aarde niet verharden,

wrik los van wat je weerhoudt

om levenskrachtig

als het kiemend zaad te zijn.

Ontdek die zin van je bestaan,

die je met alle levenden verbindt.

Door met een zuiver hart te doen

wat recht is,

en wat ogen opent

en wat optilt.

 

Jou die genade is toegezegd,

spreek jij dan ook alleen maar

woorden van genade.

 

Kris Gelaude

 

 

Een bezinningsbijeenkomst in De Burcht?

De contactgroep heeft geprobeerd in de veertigdagentijd een thema-avond te organiseren. Dat is niet gelukt omdat de aangezochte inleiders niet beschikbaar waren.

Toen we onze gedachten lieten gaan over een thema-avond kwamen we bijna vanzelf op de meest actuele kwestie: onze leefomgeving wordt bedreigd. Het was voor ons een opvallend gegeven dat vooral jongeren er op dit moment erg mee bezig zijn.

Het was niet onze opzet om heel veel inhoudelijke technische informatie aan te dragen. Het moest meer gaan om het onderzoeken van onze eigen houding ten opzichte van onze leefomgeving. Beseffen we voldoende dat wij onderdeel van een groter geheel en geen eigenaar zijn? Wat mogen we ons permitteren? Wat mag er van ons gevraagd worden? Wat kan ik er aan bijdragen en wat wil ik er aan bijdragen?

Velen zien de bedreigde leefomgeving als een technisch probleem wat ‘we’ ongetwijfeld kunnen oplossen. ‘We’ laten dat graag aan anderen over en gaan over tot de orde van de dag. Verder maken we ons druk om de vraag: Wie gaat dat betalen?

We vermoeden dat niet alleen jonge mensen worstelen met deze problematiek, zodat zo’n thema-avond heel verrijkend kan zijn en uitstekend past in de vastentijd.

We hopen dat we zo’n thema-avond nog op een ander tijdstip te kunnen organiseren.

JvdB

 


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.