Op maandag 2 december 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 2 december 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 4 november 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

-  Voortgang Zorg en Wonen

-  Geluidshinder A73

-  Van de nieuwe werkgroep?

4. Terugblik bezoek B&W 6 nov j.l. .

5. Terugkoppeling overleg met Dorpsraad Beers

    NB: Volgende overleg 15 januari met als belangrijkste agendapunt de herinrichting provinciale weg N321

6. Kernendemocratie

   (in de laatste platformbijeenkomst hebben Johan en Jan eenvoorlopige invuloefening gedaan over wensen en verwachtingen t.a.v. de kernendemocratie.

    Het is de   bedoeling dat dit stuk door het gehele Dorpsraadbestuur verder/definitief wordt ingevuld)

7. De vertegenwoordigende rol van de Dorpsraad

    (Zijn er wijzigingen wenselijk in de statuten of huishoudelijk reglement)

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

 

Datum volgende vergadering: 7 januari 2020


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login