Verslag Jaarvergadering Dorpsraad bestuur: Maandag 21 oktober 2019

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Els van Daal en Han Ribberink

Aanwezige gasten: Maarten Overbeek (projectmanager Resort Kraaienbergse Plassen), M.A. Sahinturk (CDA raadslid), Jos Jongenelen (contactpersoon van de gemeente Cuijk) en wethouder Gerard Stoffels en 17 Lindenaren

Afgemeld: de fracties van VVD en Liberaal LvC alsmede Helma Pluk ABC en Marielle van Zuijlen D66.

Afmeldingen ook van Ed en Willemien Selten en Joost Angenent.

 

1. De voorzitter opent en stelt de agenda vast.

Reglementair gedeelte

2. Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag van de jaarvergadering 2018 11 oktober 2018. Geen opmerkingen, is bij deze vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag, ligt ter inzage. Jan van Essen Penningmeester ligt toe dat m.i.v. dit jaar het financieel overzicht nu met Excel gemaakt en ingevoerd kan worden. Daartoe beschikt de dorpsraad nu over een eigen laptop. Martine de Haan en Ed Tigchelaar hebben de jaarstukken akkoord bevonden. Voor vgl. jaar zal Petra Schimmel de plek van Martine overnemen.

5. Jaarverslag van het bestuur; waarmee het bestuur verantwoording aflegt van hun doen en laten. Johan van den Boom, secretaris ligt toe en vult waar mogelijk aan.

Stichting Taurus is doende in overleg met de gemeente borden te plaatsen bij de toegangspaden waarop gedragregels ter verduidelijking komen.

Geluidswal A73 De effecten van het verhogen van de geluidswal aan de zijde van de Heeswijkse Kampen naar 10 meter zijn gebaseerd op berekeningen. Gemiddelden van windrichtingen, verkeersdrukte etc etc. De dorpsraad heeft gevalideerde apparatuur aangeschaft om ipv berekeningen de geluidssterkte aan Lindense zijde te kunnen meten. Op de vraag van Ciska is het antwoord: er zijn geen nulmetingen tevoren verricht. Het lijkt alsof de geluidsoverlast aan onze zijde toeneemt. De wethouder laat weten dat het geplande doorzichtige scherm, een gedeelte van de wal, op grond van berekening van de effecten voor Linden niet doorgaat. Eind van deze maand is er opnieuw overleg tussen de wethouder en het dorpsraad bestuur.

Watsapp-groep. Bestuur meldt dat er inmiddels 99 deelnemers zijn. Een drietal keren effectief gebruikt. Ciska vraagt in dit verband hoe om te gaan met onduidelijke signalen zoals bv geparkeerde auto’s op niet voor de hand liggende tijden langs de Steegstraat en het Bastion. Sander geeft aan hoe hij er mee omgaat. Goed advies: geen watsapp groep gebruiken, noteer kenteken en maakt er melding van bij de wijkagent c.q. politie. Zij kunnen bij herhaalde meldingen over deze kentekens tot actie overgaan.

Uitbreiding aantal camper plaatsen. We vermelden opnieuw dat, ondanks een aantal verbeteringen, zoals borden bij uitrijden en info aan campers, omkering voorrang Hardweg-brug en toestemming voor passeerstroken langs de Hoge Voort er nog steeds vertrekkend verkeer door het dorp komt met steeds grotere campers en boten. Problemen blijven. Ook een probleem blijft dat de tom-tom het verkeer voor Linden af A73 via Beers blijft leiden. Sander laat weten het te betreuren dat commissie ruimte de verharding langs het Ganzenorgel (nog) niet gefiatteerd heeft. Op die manier kunnen recreanten toch ook richting Grave en verder. Roept enige twijfel op gezien de vele scherpe bochten en smalte van de weg richting Gassel. Suggesties van eenrichtingverkeer, waar nogal wat haken en ogen aan kleven, en dringender infra bij de uitgang komen ter sprake, alsook een verbodsbod met rechtsaf verboden is mogelijk effectiever dan verplicht linksaf. Daarnaast is het tekortschietende controle en handhaving een punt van (grote) ergernis. Moet er geen bord bij Beers komen dat zorgt voor betere verkeerstromen. 30 km wordt voordurend overschreden, ook door Lindenaren!!!

Maarten Overbeek projectleider Europarcs Resort Kraaienbergse Plassen over het park. We hopen komende april te kunnen openen. Het verhuur van alle aangekochte chalets, 120 in het totaal, is in handen van Europarcs. We richten ons in eerste instantie op de toeristische markt. We zullen daar ook bijkomende kleinschalige faciliteiten gaan ontwikkelen, denk aan aanlegsteigers voor verhuur van boten. Het park krijgt geen jachthaven functie. Onze ervaring is dat de meeste gasten in en om de woning blijven, wandelen en fietsen en hun boodschappen doen in de omgeving. Het park zal het hele jaar in gebruik zijn, verwarmde accommodaties. Kan ook drukker worden in Linden dus. We willen tzt kijken naar het ontwikkelen van wandel en fietsroutes in samenspraak met het dorp. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de doorvaart bij het bruggetje inmiddels aardig aan het verzanden is. Begrip vragen we voor overlast met name nu de chalets aangevoerd worden. Waar schade ontstaat zullen aan de weg en weerkanten daarvan zullen we die uiteraard herstellen. Er komt op last van de brandweer een calamiteiten uitgang langs het fietspad aan de zuidoostzijde van het park richting Ewinkeltunneltje. Er is vooralsnog geen plannen/mogelijkheden om samen te gaan met de Dommelsvoort ontwikkelingen. Ik zal mijn contactgegevens hier achterlaten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Maarten Overbeek 0618762625.

De voorzitter sluit af met de vraag welke punten vanuit de vergadering aan de orde zouden moeten komend, mogelijk ook als agenda voor komend jaar. "’Kritiek, adviezen…Graag".

* goede samenwerking met omliggende dorpen ivm komende herindeling.

* de verbinding Beers-Linden wordt steeds onveiliger, donker, modder langs de ontruimde boerderijen en ook ‘Bij Ceulemans’ is inmiddels een behoorlijk gevaarlijke situatie ontstaan, de voorgenomen nieuwe weg naar de Dommelsvoort blijkt afhankelijk van de verdere ontwikkeling daar. Kan dus nog even duren.

Compliment wordt gemaakt voor de fraaie entree die Linden heeft gekregen met het monument, en daar wordt dorpsraad voor bedankt.

De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag.

Pauze

Thema gedeelte: Verbinden in Linden

A. Gemeentelijke herindeling. Jan van den Broek. De afstand dreigt groter te worden. Niemand wil dat maar het gebeurt. Er zijn bijeenkomsten geweest voor dorps-en wijkraden. Focus op: lokale raden: geef input, breng goed in kaart wat er speelt en breng het naar de gemeente. Is de verbinding naar ‘boven’ in orde dan moet er sprake zijn van een goede vertegenwoordiging, afspiegeling van al wat er in het dorp leeft. De communicatie moet 2-zijdig zijn. Ook van ‘boven’ naar ‘’beneden’, alleen zo kan het dorp/de wijk proactief worden, meedenken vanaf het allereerste begin op terreinen van bv, groen, infra, veiligheid. De wethouder: hoe verklein je de afstand; via de verbindingsambtenaar, die zal meer FTE;’s moeten krijgen toebedeeld. Moeten we richting coöperatie met leden of zijn raden, zonder leden, voldoende krachtdadig? Gemeente mag en moet niet hoeven te twijfelen of er namens het gehele dorp gesproken wordt. Positie kiezen is hoe dan ook de ‘knoop’ van iedere dorpsraad. Hoe dan ook een geformaliseerde positie is nodig. Vraag van Johan: wordt de positie formeel vastgelegd na de herindeling? Nu is de positie: ‘klankbord’, rekening houden met de dorpsraad. Hoe proactief kun je als dorpsraad zijn, toch is dat de enige mogelijkheid om initiatieven te nemen op thema’s die aan de orde zijn.

B. Verbinding 2020. Els van Daal. Glasvezel, maar ook veel breder communicatie in het dorp intensiveren. We merken dat deelname aan activiteiten afneemt, dat er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn, dat mensen ook door leeftijd of andere beslommeringen of keuzes afvallen en er van een jongere generatie geen nieuwe aanwas bijkomt. De komende 10-20 jaar is er evident minder hulp en ondersteuning beschikbaar, simpelweg omdat de groep 65+ en zeker ook 80+ gaat verdubbelen. Nu zijn voor elke 80+er in principe nog 13 mantelzorgers beschikbaar, echter de komende 20 jaar daalt dat naar 4 op elke 80+er. En beroepsmatig is er geen aanwas, alleen al voor zorg zou 1 op de 4 werkenden in de zorg moeten werken. Hechte gemeenschappen worden minder, terwijl daar wel de oplossing ligt. Naar elkaar omkijken, hoe te organiseren. Intranet? Of zoals in Nijmegen ‘mijn buurtje’. Daarbij kan glasvezel een hulp zijn. Lindens intranet voor bv alarmering. We kennen de website, maar die is niet (meer) interactief, facebook, maar velen zijn ook daar weg. Els doet een oproep om mee te doen, samen na te denken over dit thema. Opgave bij Els. Er hebben zich na de vergadering al drie Lindenaren gemeld.

C. Toekomstvisie op Linden. Han Ribberink. Hoe ontwikkelen we als dorp, wat zijn onze uitgangspunten en vergezichten, zie het als een dynamisch document. Nieuw elementen dienen zich aan, contacten met waterschap over dijkverhoging. Veranderende structuren, hoe ziet het er over 20 jaar uit.

6. Rondvraag.

Jan van den Broek: was het tweede gedeelte voldoende informatief?

Heleen Bakker: glasvezel bijeenkomst organiseren

Twan Maassen: Hoe aantrekkelijk is Linden nog voor de jeugd, starters woningen?

Els van Daal: vgl jaar 2020 organiseert de gemeente in alle dorpen een onderzoek / gesprek over woningbehoeften.

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit voor een informele nazit.

 

Linden,21 oktober 2019

Johan van den Boom

Secretaris. DR Linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login