Beste lezers Lindenaren,

Met het oog op de komende Dorpsraad jaarvergadering van komende maandagavond en om eenieder allerlei speur- en zoekwerk te besparen publiceren we hier nogmaals ter informatie het verslag van de jaarvergadering van de Dorpsraad van 11 oktober 2018.

Enige exemplaren liggen ook ter inzage ter vergadering.

Met vriendelijke groet,

Johan v.d. Boom, secretaris


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login