2013.08.18

Vijftig jaar geleden ontstond de EHBO vereniging Beers Gassel Linden uit de Bescherming Burgerbevolking. Op papieren valt nog te lezen dat de huidige vereniging eerst de Rooms Katholieke EHBO vereniging Beers heette. Na de herindeling viel Gassel onder de gemeente Grave, maar de vereniging behield haar naam en de leden uit dat dorp.
“Op dit moment hebben we 27 leden. We waren ooit dubbel zo groot maar ongeveer tien jaar geleden liep het aantal opeens terug. Deels is dat waarschijnlijk te wijten aan de Bedrijfshulpverlening die toen verplicht gesteld werd”, legt Bulkens uit.
“We hebben het druk. Per jaar hebben we ongeveer twintig evenementen en dan noemen we nog niet de extra activiteiten zoals een Gildefeest, het Festival Levende Geschiedenis of het NK Boerengolf. Soms is dat niet gemakkelijk”, weet Robben. Maar allen zijn eensluidend waarom ze zich inzetten met EHBO. “We doen het vanuit het gevoel om de medemens te kunnen helpen. Als je op je werk meemaakt dat er iets gebeurt en de nodige hulp kan níet geboden worden, dan voel je dat er iets gedaan moet worden. Bijvoorbeeld het volgen van een EHBO-cursus en oefenavonden om de kennis op peil te houden. Maar het is ook gewoon erg leuk. We hebben veel plezier en iedereen kent elkaar.”


Lindense Agenda

Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC

Ter Informatie

2023.03.23

Ed Tigchelaar en Johan van den Boom beheren de website. U kunt ons bereiken via mail naar website.grootlinden@gmail.com . U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie nodig hebben, nemen we contact met U op.

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.