Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Cuijk maakten op 7 april j.l. bekend dat verleend is de vergunning voor het openen van een...

Jan van den Broek en Herman van Rhee koninklijk onderscheiden!

Op 26 april jl., bij gelegenheid van de lintjesregen, ontvingen Jan van den Broek en...

LVCNET is een coöperatie zonder winstoogmerk met als missie het realiseren van een toekomstbestendig glasvezelnetwerk voor alle inwoners en...

Week van de Goede Doelen

Beste dorpsgenoten,

Sinds 2012 worden in Linden de verschillende inzamelingen voor de (Nationale) Goede Doelen in een gezamenlijke collecte ronde...

Aan alle inwoners uit Linden,


Zaterdag 19 maart is de landelijke opschoondag. Vanuit Linden willen we vanaf dit jaar ons steentje bijdragen. Het...

Onder een waterig zonnetje hadden zich zaterdagmiddag 20 februari voor het stadhuis de ambassadeurs van de gemeente Cuijk verzameld om het...