Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing en een Meerjaren Geluidsontheffing – verleend aan Aeolus Studentensurfvereniging Nijmegen voor Surfin, Eindsestraat 23 te Linden

Meerjaren Evenementenvergunning:

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een evenementenvergunning is verleend.

Meerjaren Drank- en horecaontheffing:

De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Drank en horecawet een drank en horecaontheffing is verleend.

Meerjaren Geluidsontheffing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 van de A.P.V. door de gemeente Cuijk een geluidsontheffing is verleend.

Voor : Surfin 2020, 2021 en 2022

Locatie : Eindsestraat 23 te Linden

Data :

2020

22 mei 2020 – van 14:00 uur tot 01:00 uur;

23 mei 2020 – van 09:00 uur tot 01:00 uur;

24 mei 2020 – van 09:00 uur tot 16:00 uur.

2021

28 mei 2021 – van 14:00 uur tot 01:00 uur;

29 mei 2021 – van 09:00 uur tot 01:00 uur;

30 mei 2021 – van 09:00 uur tot 16:00 uur.

2022

27 mei 2022 – van 14:00 uur tot 01:00 uur;

28 mei 2022 – van 09:00 uur tot 01:00 uur;

29 mei 2022 – van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Datum verzending:

18 februari 2020

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen