Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Kerkstraat 7 te Linden’ ter inzage wordt gelegd.

Inhoud van het ontwerp-wijzigingsplan

Het plangebied ligt ter plaatse van Kerkstraat 7 te Linden (5439 NC), een weiland met een schuurtje. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’. De wijziging maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk.

Inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage met ingang van woensdag 18 december 2019 tot en met dinsdag 28 januari 2020. Het uitgeprinte exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.WPLikerkstraat7-ON01.

Reageren

Gedurende de voornoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouder van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-396600. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 17 december 2019

Burgemeester en wethouders van Cuijk


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen