Even voorstellen; we zijn van Repair Café Cuijk: Tom van Rossenberg oprichter, voorzitter en secretaris

Bert van Baal penningmeester

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.

Op de Repair Café locatie is gereedschap en materiaal aanwezig om velerlei reparaties uit te kunnen voeren.

Op kleding, meubels,elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, elektronica, etc.

Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en vaardigheden op allerlei terreinen.

Repair Café is een Nederlands initiatief. Martine Postma organiseerde het eerste Repair Café in 2009 in Amsterdam.

Inmiddels zijn er meer dan 500 Repair Cafés actief in Nederland en 1828 wereldwijd.

Tom startte 2016 in Cuijk en het Repair Café groeit nog steeds.

Repair Café Cuijk heeft inmiddels ca. 20 vrijwilligers en is op 11 zaterdag per jaar open.

Van de 805 aangeboden artikelen repareerden we er 57%, kreeg 21% een positief advies en werd 22% niet-reparabel verklaard.

Iedereen is van harte welkom, iedere 3de zaterdag van de maand.

18 rnei 2019 in het Doehuis, van 09.00 - 12.00 u

15 juní 2019 in het Doehuis, van 09.00 - 12.00 u

17 augustus 2019  Doehuis, van 09.00 - 12.00 u

21 september 2019 Castella, van 09.00 - 12.30 u

19 oktober 2019      Doehuis, van 09.00 - 12.00 u

16 november 2019  Castella, van 09.00 - 12.30 u

Adres Doehuis: Patrijzenveld 117 en Castella: Cantheelen 6-200

 

                  Ook aanwezig: Ruilkring CUIJK e.o.