Aan alle inwoners van Linden.

Sinds 2012 worden in Linden de verschillende inzamelingen voor de (Nationale) Goede Doelen in een

gezamenlijke collecte ronde opgehaald. De landelijke organisaties van de goede doelen hebben

enthousiast hun medewerking verleend omdat zo de continui'teit van inzamelen door vrijwilligers

gewaarbored blijft.

Onze Lindense "Week van de Goede Doelen" is gepland in de week van 12 tot 18 mei 2019.

Op de achterzijde van het formulier vind "donatielijst". Hierop staan alle deelnemende goede doelen

vermeld met daarachter een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel anoniem wilt

schenken. Het is de bedoeling dat het bedrag contant met het invulformulier in de envelop wordt

gedaan; deze wordt dan tijdens de "Week van de Goede Doelen" door een van de collectanten bij u

thuis opgehaald. Mocht u de envelop liever persoonlijk afleveren, kan dat tot 24 mei bij een van de

kerngroep leden; graag even van tevoren bellen op een van de vermelde telefoonnummers, dan zorgen

we dat een emmer klaarstaat.

Na afloop zullen wij de opbrengst bekend maken via de website van Linden: www.grootlinden.nl

Wii willen u alvast, mede namens de deelnemende organisaties, bij voorbaat danken voor uw gulle bijdrage!

 

Met vriendelijke groeten namens de kerngroep,

 

Petra Schimmel   317767 (namens de Alzheimerstichting)

Rik Nuijen           316580 (namens de Brandwondenstichting)

Jozée Maassen   321055 (namens de Hartstichting en het Prinses Beatrix Spierfonds)

Heleen Bakker   350198 (namens de Kankerbestrijding)

Jan van Essen   330136 (namens het Longfonds - voorheen het Astmafonds)

lneke Straten     322858 (namens de Nierstichting)

Riky Bloemen    314159 (namens het Reumafonds)