Dit najaar zijn er 6 brainstorm- en informatiebijeenkomsten geweest rondom het thema: "Zo lang mogelijk in je vertrouwde omgeving blijven wonen". Zie de uitnodiging en het artikel dat eerder op onze website verscheen. Bij de bijeenkomst in Beers / Linden waren 11 Lindenaren aanwezig. Ook uit deze bijeenkomst kwam een lijst van ideeen, suggesties en vragen. Vooral wordt duidelijk dat : "we het samen moeten doen". En we moeten er nu mee beginnen. Over 5 jaar zijn we te laat.

Als eerste stap om uiteindelijk tot realisatie van plannen te kunnen komen is uit de groep van ruim 300 belangstellenden, een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit 3 of 4 deelnemers uit elk van de wijken en kerkdorpen. Op 15 december 2017 al, is deze groep voor het eerst bijeen geweest. Daar werden de resultaten van de 6 bijeenkomsten op een overzichtelijke manier door Henk Geene gepresenteerd.

Verder ging het onder andere over de rol van de Gemeente Cuijk (transitie ouderenzorg), de diverse afdelingen van de KBO en van Mooiland en Pantein. Ook kwamen de dorps- en wijkraden aan de orde.

Bij de rondvraag viel mij vooral op dat diverse aanwezigen zien dat uit het verslag van de 6 bijeenkomsten blijkt, dat onbekend onbemind maakt. Dat voor veel mensen de toekomst vooral verbonden lijkt met zorg. En hoe die te organiseren.

Ter afsluiting worden concrete "studie" en "uitzoek" opdrachten aan de aanwezigen toegekend. Om in de volgende vergadering op terug te komen.

Han.

ps. 1  Bij mij in te zien c.q. te lenen:

1. Overzicht van opmerkingen van inwoners op de 6 bijeenkomsten.

2. Wat heeft deze inventarisatie opgeleverd?

3. Overzicht van wetenswaardige artikelen. Leeslijst.

 

p.s. 2 Wat symboliseren de mussen bovenaan dit artikel?

Ze waren lang in de verdrukking, maar zijn nu aan een sterke terugmars bezig. Ze zijn steeds meer te zien en laten van zich horen!


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen