2022.06.18

Deze notitie verkent welke milieuaspecten onderzocht moeten worden en welke inrichtingsalternatieven op milieuverantwoorde wijze inhoud kunnen geven aan het beoogde initiatief van Dommelsvoort/Topparken in het kader van de MER

De provincie Noord-Brabant coördineert de m.e.r.-procedure en biedt U de mogelijkheid te reageren. Dit kan tot 27 juni.

Zie de stukken onder:  https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-waterpark-dommelsvoort

De publicatie van de provincie vind je hier

Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC

Ter Informatie

2023.03.23

Ed Tigchelaar en Johan van den Boom beheren de website. U kunt ons bereiken via mail naar website.grootlinden@gmail.com . U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie nodig hebben, nemen we contact met U op.